Sammanfattning av: 250+ Examples of Natural Remedies Beating Pharmaceuticals
som skrevs av Sayer Ji, © tisdag, 23 april 2019 GreenMedInfo LLC.

Det påstås ibland att naturmedel kan läka. Men visste du att en stor del av världens vetenskapliga litteratur stöder att vissa naturmedel är säkrare och effektivare än läkemedel?

En av den biomedicinska vetenskapens största triumfer är validering av den traditionella läkekonsten som långt innan vetenskapens nutida existens förmedlades från generation till generation. Denna utgör fortfarande grunden för majoriteten av världens primära hälsovårdssystem och anses vara en stor del av vår traditionella medicinska kunskap.

Faktum att ”naturliga” eller ”alternativa” metoder/ämnen bidrog till människans överlevnad i evigheter väcker numera intresset hos fler och fler män och kvinnor i vita labbrockar som vill låsa upp mysterierna kring hur de fungerar och varför de i många fall fungerar bättre än patenterade syntetiska kemikalie-baserade läkemedel.

GreenMedInfo.com har nu över 10 000 databasavsnitt dedikerade till att ge vetenskapligt stöd för naturliga alternativ. Databsen har sex huvudindex: naturämnensjukdomarterapeutiska åtgärderproblematiska åtgärderfarmakologiska åtgärder, och problemämnen. Du hittar cirka 47 000 abstrakt fördelade över dessa databaser som utökas dagligen med ny forskning.

Kolla den nya GreenMedInfo Research Dashboard – som är ett resultat av 12 års utveckling.

Denna artikel är inte avsedd att ge medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Åsikterna som uttrycks här återspeglar inte nödvändigtvis åsikterna hos GreenMedInfo eller dess personal. Informationen är reproducerad och distribuerad med tillstånd av GreenMedInfo LLC
Ansök här för att få GreenMedInfo nyhetsbrev. 

 

Translate »