Kanariefåglarna

Miljöfristad
Åtta-tolv timmar per dag i en ren miljö kan helt förändra dina förutsättningar när det gäller att klara av miljön.Trots kraftig exponering för miljögifter är det än så länge möjligt att leva ett relativt friskt liv. Med kunskap och sunt förnuft kan de flesta förbättra sin hälsa och bygga upp ett effektivt skydd. Avgiftnings tekniker gör det även möjligt för människor med svåra miljöskador att återfå hälsan. Vi behöver med andra ord inte tro att miljööverkänslighet gör att man får bo i en bunker i skogen.

Kemikaliesamhället
För 60 år sedan användes mycket få industritillverkade kemikalier. Nu är det mer än 30 000 kemiska ämnen på marknaden inom EU. Av dessa har endast 5 000 testats och bedömts vad gäller deras effekter på hälsan och miljön. Övriga ämnen finns det mycket liten kunskap om. Glyfosat används t.ex i jordbruk världen över trots att det är klassat cancerframkallande av WHO 2017.

Den kraftiga ökningen till trots är det först nu som de sammanlagda effekterna för människan börjar märkas. Somliga miljögifter bryts inte ned utan lagras i jorden, växter och djur. I vissa fall är de cancerframkallande, mutagena, har negativa effekter för reproduktionen och stör hormonbalansen. Effekterna av användning och utsläpp kan vara kraftigt fördröjda. De tolv farligaste kemikalier kallas på engelska ”the dirty dozen” och omfattar DDT, aldrin, dieldrin, endrin, klordan, heptaklor, hexaklorbensen, mirex, toxafen, polyklorerad bifenyl (PCB), dioxiner och furan. De är fortfarande i bruk i många delar av världen.

Individuell tolerans
Antalet eller mängden främmande ämnen som vi klarar av utan problem avgörs av tre saker:

  • Vår miljö – mängden miljögifter som vi utsätts för dagligen
  • Vår kropp – dess förmåga att bryta ned och utsöndra skadliga ämnen
  • Våra gener – vår ärftliga förmåga att bli av med föroreningar utan att immunsystemet skadas.

Kroppen har förmågan att hysa och eliminera många olika typer av slaggprodukter och miljögifter, som del av sin normala funktion, vilket visar just hur fantastisk den är. Problemen kommer först när vi blir sjuka och orsaken är inte en vanlig sjukdom. Miljö-överbelastning har många symtom som liknar andra tillstånd, men lindras inte med vanliga läkemedel. Varje individ har sina egna förutsättningar för hälsa och därför påverkas vissa mer än andra av miljön.

Smygande belastning
Antalet människor som slutat må bra ökar. Människor med miljööverkänslighet kan liknas vid medtagna kanariefåglar, och de är en varningsklocka för oss alla. Vi vill att våra barn ska ha de bästa förutsättningarna i livet och tänker då mest på hem, säkerhet och prylar. Men det är först när vi blir av med hälsan och friheten att göra det vi vill som vi märker att ägodelarna betyder mindre.

Fråga de föräldrar vars barn lider av allergi eller personer med miljööverkänslighet, som blivit pensionerade i förtid. Dessa har svårt att blunda för vad miljööverkänslighet innebär i det verkliga livet. Kunskap om hur man skyddar sig finns inte att hämta från historien, men vi kan ta lärdom av både djur och människor, som lider av vår miljö idag. Människor, som redan hunnit upptäcka hur de kan skydda sig själva och förbättra sina förutsättningar för hälsa och välmående. Våra tiders ”kanariefåglar”.

. Stressen att inte hinna med, ekonomiska svårigheter och bristande kostinformation, i kombination med en överkonsumtion av lättillgänglig snabbmat och fabrikstillverkad mat är några aspekter av problemställningen.

  • Hur många barn gillar grönsaker och väljer inte hellre godis, snacks och snabbmat?
  • Hur många barn äter de dagliga fem portionerna grönsaker och frukt som rekommenderas?

Fler miljögifter belastar kroppen och ökar behovet av renande näringsämnen. Var och en av oss har ett ökat behov av näringsämnen på grund av miljögifter och behöver kontinuerligt inta näringstillskott för att säkra ett aktivt miljöskydd som varar hela livet. Vi vill ju må bra långt upp i åren.

Det finns de som påstår att kosttillskott leder till dyr urin eftersom det finns näringsämnen i den urin som kissas ut. Detsamma kan då sägas om både mat och vatten, eftersom större delen av det som kommer in även åker ut. Men vi vet ju alla att mat och vatten används på vägen för att vi ska leva och må bra, och samma sak gäller de näringsämnen som finns i kosttillskott. Av allt du kan göra för att aktivera ditt miljöskydd är nog intag av vitamin- och mineraltillskott den enklaste livförsäkringen även om det naturligtvis aldrig bör ersätta en välbalanserad och näringsrik kost. Leta efter ditt kosttillskott hos ett företag, som är specialist på näring. Viktigast i ditt sökande efter bästa miljöskydd är att finna största möjliga mängd av för kroppen verksamma ingredienser utan onödiga och ibland hälsofarliga kemiska tillsatser. Se upp med billiga kosttillskott, som innehåller utfyllnadsmaterial.

Boken Kanariefåglarna Ryter är en handbok som hjälper dig forma det egna miljöskyddet och leva ett friskt liv trots miljögifter i din vardag.

Translate »