Luft

Luften är vårt viktigaste element. Vi kan leva utan mat i cirka tre månader, utan vatten i ungefär tio dagar, men utan luft klarar vi oss endast några få minuter. Varje dag andas vi ungefär 20 000 gånger och förbrukar cirka 10 000 liter eller 13 kilo luft. Hela 50 procent av vår energi kommer från luften vi andas. Från vårt första skrik till det sista andetaget är varje cell i kroppen beroende av syre från luften.

Kanariefågeln kippar efter andan
Ett djupt andetag syresätter blodet, som cirkulerar till varje cell i vår kropp. Miljögifterna följer också med och lagras överallt i kroppens fettvävnad. Förutom olyckor, som orsakar stora utsläpp av skadliga kemikalier eller gaser, är de negativa effekterna av miljögifter sällan livshotande, och vi slipper gå omkring med gasmask dagligdags. Den verkliga effekten av miljögifter märks först lång senare och varierar från person till person, oftast beroende på den egna naturliga reningsförmågan.

Luftföroreningar har flera kända negativa effekter på hälsan. De vanligaste är luftrörsbesvär, cancer och allergier. Enligt studier kan luftföroreningar även leda till svettningar, känslomässig berg-och-dalbana, minnesrubbningar, muskelsmärtor, sömnbesvär och depression. Idag lider 40 procent av alla småbarn i Sverige av allergi. Astma kan vara en miljöbetingad sjukdom i likhet med MCS, kemikalieöverkänslighet. De flesta tror nog att det främst är pollen som gör livet svårt för allergiker och astmatiker på våren. Men många pollenallergiker klarar situationen bättre om de renar den egna kroppen.

Symtom på miljöförgiftning – De klassiska symtomen är:

 • Depression
 • Heshet
 • Hosta
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Infektion
 • Irritation
 • Klåda
 • Minnesrubbning
 • Nästäppa
 • Snuva
 • Sveda
 • Trötthet
 • Utmattning
 • Yrsel
 • Ögonirritation

Inomhusluft
Lyckligtvis går det att förbättra inomhusluften. Vi tillbringar cirka 80–90 procent av dygnet och det är den ackumulerade effekten av många förorenande ämnen som är största problem. Steg ett är att vädra dagligen.

Om du är överkänsliga för kemikalier är det viktigt att komma fram till källan. Det kan bero på en nedsatt förmåga att rena den egna kroppen, för mycket kemikalier i omlopp i hemmet men även mögel någonstans i huset. Var inte rädd för att kalla dit Anticimex. En luftjonisator eller ozonrenare kan göra livet drägligt medan man åtgärdar huvudorsaken. Jonisator används främst för att rena inorganiska ämnen från luften – även mögel. Ozonrenare används främst för att rena organiska ämnen från luften.

Luft är del av ett kapitel ur boken Kanariefåglarna Ryter – en handbok som hjälper dig forma det egna miljöskyddet och leva ett friskt liv trots miljögifter i din vardag.

Translate »