Extern hjälp

Ovanstående tips ger dig ett grundläggande program som du kan börja med. Men det krävs ibland kraftigare åtgärder för att bli helt besvärsfri. Människans mikrobiom består av bakterier, virus och svamp som lever i symbios. Men detta kan ibland rubbas av vår livsstil. Det finns kosttillskott, probiotika och även jordbakterier som kan bli mycket värdefulla för din återhämtning men frågan är alltid hur de passar in och när. Det är här som du kan behöva professionell funktionsmedicinsk eller näringsmedicinsk rådgivning.

Alla föreslagna åtgärder är del av en omfattande process. Har du behov av att kombinera flera åtgärder och få professionellt stöd kan du ta kontakt för vägledning med detta.

Translate »