Rådgivning

Målsättningen med denna hemsida är att delge information som kan hjälpa dig att övervinna överkänslighet. Vi ger dig tips om vart du kan vända dig för att få hjälp med just dina behov. Du kan ställa en fråga genom kontaktformuläret och vi svarar utan kostnad i mån av tid. Det kostar inget att ställa en enkel fråga!

Om din fråga kräver ett omfattande svar kan vi komma att föreslå att du bokar tid för online rådgivning. När du anmält ditt intresse placerar vi dig i turordning.

Samtal med Ingrid

Ibland saknas någon kunnig att stöta och blöta med. Ingrid erbjuder möjligheten att boka 20 minuters samtal där du får ställa de frågor kring din hälsa som är aktuella för dig. Obs! Detta ersätter inte läkarvård och är inte ersättning för läkarvård utan råd om kompletterande alternativ. Det är tänkt som samtal där du får ställa de frågor som är aktuella för dig.

Anmälan: Ta kontakt. Berätta om dig själv och varför du vill boka ett samtal.  Pris: 500 SEK

Online rådgivning

Kanske behöver du hjälp att ta fram en plan för hur du kan gå till väga för att övervinna överkänslighet. Du kanske behöver hjälp med att bedöma vilka analyser eller andra tester som är mest värdefulla i din situation.
Obs! Detta ersätter inte läkarvård och är inte ersättning för läkarvård utan råd om kompletterande alternativ.

Anmälan: Ta kontakt. Berätta om dig själv och varför du vill boka ett samtal. Du kommer att få ett frågeformulär som du får fylla i inför samtalet kring frågan som du beskriver i kontaktformuläret.

Pris 1 500 kr för första test och 1 000 kr per uppföljningstest.

Menyplan utifrån egna provsvar

Matrotation är mycket enkel att följa men du kanske behöver hjälp på traven enligt dina provsvar. Första steget är att ta kontakt och berätta om ditt önskemål. Du kommer att få ett frågeformulär som du fyller i innan vi kan placerar dig i turordning för en tid.
Erbjudandet omfattar ett samtal online eller per telefon efter genomgång av dina provsvar och frågeformuläret. Du får en 4-dagars menyplan utifrån Matrotation och dina egna behov och/eller tester.  Pris 2 100 kr

Rådgivning sker med Ingrid Franzon, som har 30 års klinisk erfarenhet av överkänslighets behandling. Hon har fil mag i klinisk nutrition, är auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM, certifierad näringsmedicinare (NMTF) och certifierad glutenterapeut.

Ingrid Franzon fil mag (klinisk nutrition)
Hosjöstrand 196
791 47 Falun
Sverige

Translate »