Mikroorganismer

Människokroppen innehåller ungefär 37 biljoner mänskliga celler men bakterier utgör 20-50 biljoner celler i vår mikrobiom! Det är mikroorganismerna som utgör vår mikrobiom och de hör hemma i kroppen. Mikrobiomen utgörs av alla de mikrober som lever i och på människokroppen. De används för jäsning, att träna immunsystemet, förhindra tillväxt av skadliga bakterier, reglera pH, producera vissa vitaminer (biotin och K) och även hormoner. Men när förhållanden ändras kan det leda till ohälsa.

Med internationella resor har förekomsten av amöbor och parasiter ökat. En parasitinfektion kännetecknas ofta av gaser som inte är kopplade till måltider. Ibland orsakar de smärta i knäna, utan att orsaken märks av röntgen eller andra tester, men det är kanske inte så konstigt eftersom tarmens lymfa går ner till knäna. Det är smart att bli av med parasiterna först, eftersom antioxidanter och tarmflorabakterier, som krävs för resten av läkningsprocessen, ger en gynnsam miljö för parasiter i tarmen.

De metabola aktiviteterna som utförs av tarmens bakterier påminner om ett organ, vilket fått vissa att likna tarmbakterier till en ”bortglömd” organ. Bakterier utgör merparten av floran i tjocktarmen och upp till 60 % av den torra massan av avföringen. Det är troligt att 99 % av bakterierna kommer från omkring 30 eller 40 arter. Svampar och protozoer är också del av tarmfloran.

Många övervinner överkänslighet genom att testa tarmens funktion och flora, födoämnesöverkänslighet och kemikaliekänslighet. Det finns anledning att helt undvika livsmedel som kan leda till inflammation i tarmen t.ex gluten, mjölk och socker. Under läkningsprocessen kan andra livsmedel roteras för att minimera risken för reaktioner och inflammation. En lämplig kost, viktiga enzymer och probiotika – tarmflorabakterier, återställer sedan en frisk miljö i tarmen.

Translate »