Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här finner du länkar till organisationer och företag som är expert på  Luftrenare, Organisationer, Professionellt stöd, Strålning, Vattenrenare

Luftrenare

Sprouting Health säljer luftjonisator och ozonrenare för personlig och hemmabruk.

 

Organisationer

Alliance for Natural Health International – ANH är en världsomfattande organisation som eftersträvar att bra lagar och pålitlig forskning blir de viktigaste kriterierna när det gäller lagstifning som rör hälsa och miljön. ANH har verkat för att omforma EU-direktiv så att de tillåter välkända, säkra och effektiva kosttillskott i EU-länder. Detta gör de med stöd av kompetens inom biomedicinsk forskning-, juridik- PR- och mediarelationer.

Riksföreningen för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS sedan 1993. RMEs uppdrag är att ge stöd och råd till ME/CFS-patienter och deras anhöriga. Vi följer den internationella forskningens framsteg och för en dialog med vårdgivare och myndigheter på olika plan för att hålla dem uppdaterade om de senaste rönen.
Tandvårdsskadeförbundet (TF) anordnar föreläsningar och har information om fyllningsbyte och bidragsvillkor som gäller vid fyllningsbyte i landstinget/regionen. Man är välkommen att ta kontakt med Tandvårdsskadeförbundet före fyllningsbyte eller andra odontologiska åtgärder. Informatörer finns både i distrikten och på nationell nivå.  

 

Professionellt stöd

Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla de verkliga orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicin betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling.

Integrerad Funktionsmedicinska klinikerna, IFM-klinikerna i Falun och Göteborg har många års erfarenhet när det gäller behandling av miljöbetingade sjukdomar, avgiftning och skräddarsydda behandlingar för allergiker. På IFM-klinikerna skräddarsys individuella hälso- och rehabiliteringsprogram. En viktig del är att hitta och behandla eventuella störningar på ett tidigt stadium för att kunna få effektiv behandling i tid. Klinikerna erbjuder funktionsanalyser, hårmineralanalys, hälsoundersökning, kostrådgivning.

Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF) är ett yrkesförbund för terapeuter med en bred alternativmedicinsk kompetens samt basmedicinsk utbildning. En näringsterapeut arbetar med skräddarsydd kost och näringstillskott i sina behandlingar – näringsterapi. Arbetsfältet för en näringsterapeut kan vara den egna praktiken, som konsult till läkare eller dietist, på företag som friskvårdsrådgivare, på hälsokostaffär, hälsohem, gym, rehabcenter etc. NMTF ingår i Branschorganisationen KAM.

Riksförbundet MCS (Multiple Chemical Sensitivity) Sweden har som mål att människor som är skadade av mögel eller kemikalier och lider av omfattande överkänslighet för många kemiska ämnen skall kunna fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. Följ även föreningen på Facebook, där de informerar om risker med kemikalier och mögel.

Svenska Naturläkarförbundet (SNLF) organiserar naturläkare och naturterapeuter. Naturläkare har en bred alternativmedicinsk kompetens samt basmedicinsk utbildning fastställd av Svenska Naturläkarförbundet SNLF. Motsvarande titel och naturläkaryrke finns, förutom i Tyskland där de kallas Heilpraktiker, även i många andra länder som USA, Canada, England och Australien. De kallas där för Naturopathic Doctor (ND), Nature Doctor eller Naturopathic Physician.

Tapping är en revolutionerande metod som kan lösa problem för många. Metoden är helt smärtfri, fungerar snabbt och med hög framgång. TFT är en tvär-vetenskaplig metod där man stimulerar punkter på kroppens energibanor med lätt fingerknackning, efter bestämda mönster. Den terapeutiska metoden TFT utförs av flera svenska terapeuter men är mer utbredd som EFT – en metod som varje person kan lära sig och ha nytta av.  TFT-världenTFT-Sverige, EFT-världen.

 

Strålning

Defender Shield produkterna skyddar från förhöjda nivåer av EMF, extremt lågfrekvent (ELF) strålning, radiofrekvens (RF) och värmestrålning från mobiler, paddor och datorer som bärs eller används intill kroppen. Skydden är patenterade och strukturerade på ett sätt som levererar total kroppsskydd från ett brett spektrum av skadliga elektroniska utsläpp.

RTK AB ger råd angående strålning och elfrågor. RTK är skandinavisk representant för Biologa avskärmningsprodukter och Swiss-Shield avskärmningstyger. Företaget erbjuder rådgivning och många produkter, exempelvis GSM- och DECT-tillbehör (bland annat bra hörsnäckor), lampor, skrivbordstillbehör, avskärmande tapeter, nät, fönsterfolie, tyg och färg; skärmande kablar, nätfrånkopplare och strömbrytare.

SafeSleeve har ett effektivt skydd för många mobil modeller. Säljs för närvarande inte i Sverige (230210) men kan köpas i Tyskland. Skyddet är bra men materialet är inte hållbart.

 

Vattenrenare

Kranvatten är renare i Norden än i många andra delar av världen. Problemet är att reningsverken renar inte läkemedelrester, hormonämnen, glyfosat och andra kemikalier som finns i dricksvattnet. Det kan därför rekommenderas att skaffa en effektiv vattenrenare som renar det vatten som du använder till dricksvatten och i matlagningen. Rent vatten är grunden för en god hälsa.
På resan, I hemmet, På jobbet.

AquaTru vattenrenare ger dig rent vatten i hemmet. Renare än flaskvatten och utan plastavfall. En omvänd osmos (RO) renare som du kan ta med dig eller ställa på diskbänken. En miniatyr omvänd osmos renare. Titta på demonstrationen. Den kan köpas online.

Big Berkey vattenrenare är de mest kraftfulla fristående bärbara gravitationfilter på marknaden idag. Den är lättillgänglig inom EU med DHL frakt, full garanti och utmärkt kundservice.

MSR bärbart vattenfilter Mini-works-ex är perfekt för dagsturer, jorden-runt-resor eller hemmabruk. Filtret har ett keramiskt element med en kärna av aktivt kol. Filtret kan lätt göras rent och användas om och om igen.

ZeroWater kanna är den enda gravitationsmatade filtreringssystem som uppnår TDS-kraven för renat flaskvatten. Den är certifierad av NSF International för reduktion av bly och andra tungmetaller som krom 3 & 6 och kvicksilver.

Translate »