Vatten

Vi tar vatten för given i Sverige. När vi behöver vatten vrider vi helt enkelt på kranen och tappar upp ett glas eller en hink. Vi dricker det, lagar mat med det, håller oss rena med det och andas in det i form av ångor. Det finns däremot 2,6 miljarder människor – mer än 40 procent av jordens befolkning – som har ett annorlunda förhållande till vatten. De saknar tillgång till en enkel toalett. De måste hämta vatten och bära det långa sträckor, innan de kan använda det. Människor, som bor på kallare breddgrader, planerar dagen utifrån arbetet att smälta snö och is för att skaffa vatten. Varje droppe vårdas omsorgsfullt.

Dessa två extremer representerar den verklighet som världen befinner sig i idag.

Mer är törstsläckare
På 1800-talet förbrukade man i genomsnitt 40–60 liter vatten per person och år i Sverige. Idag är den genomsnittliga vattenförbrukningen nästan 200 liter per person och dygn.3 Av dessa 200 liter använder vi cirka tio liter till dryck och mat, 40 liter till WC-spolning, 40 liter till disk, 30 liter till tvätt, 70 liter till personlig hygien och tio liter till övriga behov. All användning av vatten medför påverkan. Ju mer vi försöker hålla oss rena, desto smutsigare blir världens vatten. De tre viktigaste aspekterna vad gäller vatten är:

Vattnets kvalitet
Vattnets kvantitet
Vattnets renhet.

Tecken på uttorkning

 • allergi
 • andningsbesvär
 • artrit
 • depression
 • dålig matsmältning
 • hjärnstörningar
 • hjärt/kärlbesvär
 • huvudvärk
 • högt blodtryck
 • högt kolesterol
 • impotens
 • kolit
 • neurologiska symtom
 • sinusit
 • smärta
 • stress
 • sömnrubbningar
 • övervikt

Toxiner som kan finnas i vatten

 • Arsenik, oorganisk
 • Asbest
 • Asfalt
 • Bekämpningsmedel som glyfosat
 • Bensin
 • Fosfater
 • Kemikalier som fluor, klor, kloroform, klorobenzen, lindan och andra insekticider, PCB, tetrakloretylen, toluen, trikloretylen
 • Läkemedelsrester
 • Metaller som bly, kvicksilver, koppar, aluminium
 • Nitrater
 • Patogener, till exempel parasiter och bakterier
 • Radioaktiva ämnen
 • Sediment av toxiska ämnen

Kroppen och vatten
Din kropp består till cirka 70 procent av vatten. Hjärncellerna består till 75–80 procent av vatten. Cirka 50 procent av vårt blod är vatten och var tredje månad producerar vi ett helt nytt blodflöde. Kroppen förnyar sig kontinuerligt, och vatten har en viktig del i detta.

Kroppens vattenbestånd byts ut ungefär varannan vecka. Det innebär att det är möjligt att förnya hela 70–80 procent av kroppen två gånger i månaden – med 8 glas rent friskt vatten dagligen.

Läs mer om miljörisker i vårt vatten, behov av vattenrenare och hur du kan säkra dig om att det vatten du dricker är rent i boken Kanariefåglarna Ryter – en handbok som hjälper dig forma det egna miljöskyddet och leva ett friskt liv trots miljögifter i din vardag. Uppdatering angående vatten kan även läsas i min blogg om vatten.

Translate »