Överkänslighet

Var 10:e svensk lider av överkänslighet eller allergi. Överkänslighet kan upplevas diffust men drabbar ofta hårt. Det kan bl.a upplevas som depression, diarré, förstoppning, gaser, huvudvärk, illamående, klåda, rapningar, rinnande ögon, smärta, sura uppstötningar, sömnstörningar och utmattning.

Vi känner till hur allergireaktioner oftast utlöser en snabb reaktion, en astma attack eller anafylaktisk chock. Orsaken till detta kan testas med ett blodprov som mäter IgE immunrespons mot ett ämne.

Överkänslighet är mer omfattande. Man kan behöva kasta en bredare blick för att upptäcka orsaken. Man bör undersöka om saker man gör varje dag bidrar till överkänsligheten. Det kan finnas korsreaktioner mellan flera födoämnen som är besläktade. Det kan vara partiklar från mögel, rengöringsmaterial eller inredning som finns i hemmet, på skolan eller på jobbet. Det kan lika gärna vara vetestärkelsen i en bulle som slinker ner hos en person som tror sig endast vara glutenintolerant. Vi vet nu att tarmen är kopplad till hjärnan och många andra organ genom vagus nerven och tarmens flora och vår mikrobiom har en omfattande påverkan på båda vår fysiska och psykiska hälsa.

Vid överkänslighet reagerar man oftast på många saker – inte bara en. När man utsätts om och om igen för något man är överkänslig för sker det en sensibilisering. Det är först när man utesluter orsaken helt och sedan exponerar sig igen några gånger att man märker den riktiga reaktionen. Man bör undersöka dessa varningstecken som signalerar kroppssystem med nedsatt funktion.

Kroppens rening kan t.ex bli överbelastad efter långtids exponering för kemikalier eller mögel. Läckande tarm kan vara resultat av en exponering för gluten eller kanske antibiotika, kortison, smärtstillande läkemedel eller P-piller. Det kan även vara parasiter som dröjt kvar efter en semesterresa för många år sedan och orsakar problem i tarmen. Det kan ha misstolkats som en svampinfektion. Parasiter orsakar ofta gaser som är orelaterade till maten man äter. Detta behöver undersökas och behandlas.

Det är dags att överkänslighet tas på allvar. Det är mycket man kan göra för att övervinna överkänslighet. Men för att lyckas är det smart att upptäcka varför du blivit överkänslig först.

Upptäck hur du kan gå till väga genom att läsa om matens resa genom din tarm och alla mikroorganismer som lever i din tarm och kropp samt deras viktiga roll. Du kan behöva avslöja varför allt inte fungerar som det ska med tester och analyser och ibland kan egentester vara en hjälp för att spåra hur du bäst kan kurera dig och vart du vänder dig när du behöver extern hjälp.

Facebook gruppen Övervinn Överkänslighet är till för dig som söker stöd. Där kan du få hjälp från andra som går samma resa och Ingrid Franzon är också aktiv där.

Kategorier

Arkiv

Translate »