Medan maten passerar tarmen upptas livsviktiga näringsämnen på vägen. Detta sker i det veckade tarmluddet som täcker tarmväggarna. Området skulle täcka en tennisbana om tarmen vecklades ut.

Tarmluddens tajta fästen håller ihop vecken med kardborr-bandsliknande kopplingar. Proteinet zonulin bevarar jämvikten mellan tolerans och immunitet vilket i sin tur påverkar tarmens permeabilitet. Detta är del av ett komplext system med tarmens lymfsystem och neuroendokrina nätverk.

Flera saker anses kunna aktivera utsöndring av zonulin t.ex gliadin, ett glykoprotein i vete. Detta sker oavsett om man har celiaki eller inte. Det är en markör för icke-celiaki gluten överkänslighet – NCGS

Detta kan även ske när tarmen är angripen av parasiter eller en svampinfektion som kan aktivera zonulin. Nu kan matpartiklar som är lite större än vanligt passera in i blodomloppet. Immunsystemet reagerar på inkräktarna och överkänslighet är ett smygande faktum.

Zonulin är en markör för ”läckande tarm” och höga värden indikerar att de tajta fästen inte längre fungerar som de ska. Skadliga molekyler kan nu passera in i blodomloppet och aktivera inflammatoriska och autoimmuna processer. Det är också möjligt att zonulin reglerar cellväggen i blodomloppet, inklusive blod-hjärnbarriären, med stora konsekvenser för humör och kognition. Det är mycket viktigt att ta reda på orsaken till överkänslighet då en ökad genläpplighet kan potentiellt leda till autoimmuna tillstånd och cancer.

 

 

 

Translate »