Glyfosat, Round Up, är ett totalbekämpningsmedel som är framtagen för att döda levande organismer som inte är genetiskt modifierade. Det har en låg akut giftighet men hälsoproblemen den orsakar är mycket skadliga. Det tillverkas av kemiföretaget Monsanto och används ofta i jordbruket för att bekämpa kvickrot.

Enligt forskare/läkaren Zach Bush stannar inte glyfosat kvar på åkern. Den skadar allt som är levande inklusive de viktiga mikroberna i vår tarmflora som är del av den mänskliga mikrobiomen. De tajta kopplingarna mellan tarm och blodsystem förstörs och påverkar cellens energiproduktion i varenda cell i kroppen. Enligt Bush dör allt som nuddas av glyfosat oavsett om det finns i hjärnan, levern, njurarna eller tarmen. WHO klassade glyfosat cancerframkallande 2017.bl.a

Annonserna för glyfosat visar hur ett stift med RoundUp som stryks på ett blad får hela växten att krypa ihop och dö. Tänk hur detta påverkar allt levande i kroppen. När laktobacillerna i mikrobiomen dör så påverkas även tarmludden. Detta är början till det som kallas läckande tarm. Nu kan något för stora matpartiklar passera in i blodomloppet och orsaka bl.a överkänslighet.

Om hela tarmens ludd vecklas ut vore den lika stor som två tennisbanor. Men de hålls tajt i hopvecklad med karborrbands liknande fästen. Dessa fästen kan upplösas av Zonulin ett ämne som löser upp de tajta fästen som utgör barriären mellan tarmkanalen och blodomloppet. Detta aktiveras bland annat av gluten, vissa läkemedel och kemikalier som glyfosat.

Enligt svenska jordbrukare är svenska livsmedelsproduktion den mest kontrollerade i hela världen. Användning av Round Up i ekologisk produktion är totalförbjudet. Håll gärna koll på att ekologiska produkter är certifierade.

Användning av glyfosat i svensk jordbruk är sannolikt den största anledningen till varför man bör alltid äta mat som är ekologiskt odlad och dricka vatten som filtrerar bort alla skadliga kemikalier från dricksvattnet.

 

 

Translate »