Vi har fått frågan om man kan använda en födoämnes analys ihop med Matrotation.

”Jag har fått en menyn tillsammans med födoämnestestet som jag gjort. Men eftersom menyförslaget skiljer sig lite från det som jag hittar på er sida drar jag slutsatsen att matvarorna är placerade lite slumpmässigt, och då kan jag ändra lite här och där eller hur? Bara jag inte äter en grej oftare än var 5:e dag, eller hur? Och jag har fått lista på mat jag ska undvika.”

Absolut! Det är det den är till för!

Du följer appens 4 dagar, men undviker de födoämnen som du är överkänslig mot. Eftersom Matrotation endast rekommenderar ett födoämne en gång under dessa 4 dagar är Matrotation lätt att anpassa till dina behov.

Om du har en dag som är väldigt tom på mat, kan du även flytta födoämnen. Då kan du flytta mellan dag 1 och 3 och mellan dag 2 och 4 – men INTE mellan 1 och 2 eller 4 eller mellan dag 2 och 1 eller 3.

Anledningen för detta är att varje födoämne tillhör en matfamilj. Dessa matfamiljer är uppdelade med en dag emellan. Dag 1 och 3 delar flera matfamiljer. Dag 2 och 4 delar andra matfamiljer. Vill du veta mer om matfamiljer kan du läsa ”Hjälp! Vad ska jag äta?” som du kan köpa här.

Men kom ihåg att det räcker inte att undvika födoämnen att bli bra från överkänslighet. Du behöver inta kosttillskott som stödjer en frisk tarmflora. Eftersom detta varierar från person till person, rekommenderar vi att du får professionell hjälp med detta.

Translate »