Tre månader efter att en familj installerat 30 s.k. lågenergilampor rapporterar en amerikansk spetsteknologisk forskare att familjen drabbats av ohälsa. Under de tre månaderna utvecklade alla familjemedlemmarna olika hälsoproblem: kronisk migrän, illamående, hudutslag och artritliknande symtom. Tre månaders sjukvårdskostnader bekräftar symtomen, men deras läkare rapporterar att man inte kunde hitta något fel på dem. Till slut tog familjen bort alla 30 lamporna och som genom ett trollslag blev samtliga familjemedlemmar av med sina irriterande hälsoproblem på två dagar!

Den omnämnde forksaren ingår i en nybildad ideell förening som undersöker eventuella hälsorisker som kan vara förknippade med användningen av lågenergilampor. Han berättar att när han nyligen presenterade sina erfarenheter vid ett styrelsemöte (organisationens identitet är dold för att ”skydda” de skyldiga) var det som att stå inför en motorsåg. Han fick stränga order om att hålla tyst om resultaten i egenskap av föreningens styrelsemedlem och kassör.

Här är hans rapport om riskerna med lågenergilampor och hur man håller tyst om riskerna… 

”Det som väckte frågan om eventuella faror med lågenergilampor, var att en av sponsorerna hotade att dra tillbaka sina pengar om jag på något vis skulle tala illa om lågenergilampor offentligt. Sponsorns bolag har hittills sålt över 100 miljoner lågenergilampor.

”När resultaten av undersökningen var klara hann jag knappt påbörja min presentation förrän jag blev nertystad av de fyra övriga styrelseledamöterna, varav tre jobbar vid  kommunala el- och vattenbolag och den fjärde vid ett företag som producerar naturgas. De hävdade att det inte fanns några vetenskapliga belägg för min forskning, trots att jag läste direkt ur Bonneville Power Administrations bok som offentliggjorde elektrosmoggen 2006. Man menade också att läkaren Magda Havas bevis bara var anekdotiska.

”Efter denna nedslående upplevelse har jag kommit i kontakt med många andra som haft exakt samma erfarenheter som familjen i exemplet ovan, både i USA och Kanada. Genom att ta bort lågenergilamporna från sina hem försvann deras olika nyuppkomna hälsoproblem nästan med en gång.
”En del har berättat att hälsoproblemen kom tillbaka omedelbart när de installerade lågenergilamporna igen. Lampornas märke spelade ingen roll, problemen uppstod ändå. Enligt min mening väger vittnesmål som dessa mycket tyngre än ’vetenskapliga studier’!

”Det som verkligen upprörde styrelseledamöterna var min skämtsamma lista över lågenergilampornas avigsidor som jag lagt upp på Pure Energy Systems Wiki under ’avigsidor’. Men det är inte längre något skämt, utan den visade sig vara väldigt sann… Jag tror att en internationell motreaktion mot lågenergilampor snart kommer uppstå – inte för att  lagstiftningen påtvingar oss dem, inte för att de tillverkas i Kina, inte för att de inte håller lika länge som man lovar, eller för att de kostar mer än vanliga glödlampor, utan för att de alstrar UV-, EMI- och RFI-strålning som är skadlig för människor.

”När en elektronisk apparat har en säkerhetsstämpel betyder det inte att den har testats för elektrosmogg. Är strävan efter att minska koldioxidutsläppen viktigare än vår hälsa?

”Problemet kommer inte att försvinna förrän lågenergilamporna ersätts eller tekniken förbättras. Vi har en hel del neonlampor i vårt hem och ingen har reagerat på dem.

”När vi söker alternativa energilösningar måste vi ta hänsyn till hur människokroppen reagerar på dem. Kom ihåg vad som hände med de första som upptäckte kärnreaktionen och hur lång tid det tog innan man insåg hur man kunde skydda sig. Det finns sätt att skydda sig från höga mängder elektrosmogg. I samband med det här projektet hittade jag speciella textilier som skyddar mot smoggen hos SwissShield EMI.

”När det gäller lågenergilampor är det mycket enklare och mindre kostsamt att inte köpa eller använda dem. Jag tror att kraften i pennan är mäktigare än svärdet. I mitt fall är det den enda ’makt’ jag har. Detta är dock mer än en fråga om yttrandefrihet. Jag vägrar att vara tyst. Vår livskvalitet står på spel.”

 

Translate »