Medan det råder pandemonium kring brist på sprit, vaccin, behandling och odugliga masker för att skydda från Coronavirus pandemin rapporterar ett medicinskt team från The Second Affiliated Hospital vid Xi’an Jiaotong Universitet i Kina om framgångsrik behandling med C-vitamin för patienter med Coronavirus – COVID-19.

Sjukhuset har publicerat ett pressmeddelande på sin webbplats som rapporterar att efter behandling med höga doser C-vitamin har patienter återhämtat sig från potentiellt dödliga komplikationer i samband med COVID-19. De rekommenderar att patienter som är kritiskt sjuka och de med svår neonatal lunginflammation bör behandlas med C-vitamin så snart som möjligt. De hävdar att tidig applicering av C-vitamin, som kan ha en stark antioxidant effekt, kan minska inflammatoriska responser och förbättra lungfunktion. Det rapporteras om de många studier som rekommenderar att dosen C-vitamin ska vara hög för att uppnå effekt. Det medicinska teamets tidigare erfarenhet visar att högdos C-vitamin inte bara kan förbättra antivirala nivåer utan också förhindra skada till lungorna och akuta andningsbesvär.

Shanghai Medical Association SMA rekommenderar högdos C-vitamin för behandling av COVID-19 och har publicerat ett protokoll för behandling av personer som drabbas med C-vitamin. 30 experter har tillsammans tagit fram rekommendationerna av denna behandling baserat på resultaten hos mer än 300 kliniska patienter och de rekommenderar även högdos C-vitamin för lätta infektioner.

Den dos som konsensus rekommenderar är 50 till 100 mg per kilo kroppsvikt per dag. Patienter som är kritiskt sjuka kan behöva upp till 200 mg per kilo kroppsvikt som injiceras dagligen intravenöst. Den så kallade ”Shanghai-planen” har väckt stor uppmärksamhet i Kina, bland annat på Shanghai TV. Pandemin kanske inte behöver vara lika skrämmande som många tror – om man lyssnar på alla forskningsrapporter och tar med alla typer av behandling.

Denna artikel är inte avsedd som alternativ till läkarvård, rådgivning, diagnos eller behandling.

Translate »