Solskyddskräm har ännu en baksida – den stoppar kroppens produktion av det viktiga D-vitaminet1. Norr om den 35:e breddgraden är solstrålarna svagare vintertid och i Norden är sommarmånaderna korta. När vi använder solskyddskräm förhindras bildandet av D-vitamin som motverkar benskörhet och depression, eller SAD. Nu när sommarsolens hetta har lämnat oss kan man undra om vi hunnit ladda med tillräckligt D-vitamin inför vintern?

Hur viktigt är D-vitamin egentligen? Ny forskning visar att D-vitamin ger 60 % skydd mot bland annat bröstcancer, tjocktarmscancer, livmodertappscancer, hjärntumör, myelom m.m.2. Kanada’s cancerförening ’The Canadian Cancer Society’ rekommenderar alla vuxna att inta tillskott av D-vitamin som ett resultat av en banbrytande amerikansk studie som indikerar att D-vitamin minskar risken för cancer med hela sextio procent.

Beslutet togs efter flera forskningsresultat som föreslår att vitaminet ger skydd mot många typer av cancer. Det har även konstaterats att personer som utvecklar cancer ofta har låga halter D-vitamin i blodet.

”Vi hoppas på framsteg när det gäller att förebygga cancer genom dessa rekommendationer” berättar Heather Chapell, som är ansvarig för föreningens cancerförebyggande program. Föreningen har skräddarsytt sina rekommendationer enligt hudfärgen som avgör bildandet av D-vitamin när huden exponeras för starka UV-strålar. En mörk hy innehåller pigment som minskar produktionen. Man menar att personer med ljus hy bör inta 1 000 internationella enheter (IE) D-vitamin under hösten och vintern när solens strålar är svagare. Personer med mörk hy, som bär mörka kläder eller som håller sig inomhus bör inta 1 000 IE året om.

Som cancerskyddande åtgärd är kostnaderna ringa. De låga halter som tidigare rekommenderats var avsedda att motverka benskörhet men räcker inte för att skydda mot cancer. Även om litet D-vitamin finns i fisk och mjölk får vi cirka 90 procent av vårt förråd genom solens strålar.

En grupp kvinnor fick1 000 IE D-vitamin dagligen i över fyra år. Dessa kvinnor hade mer är dubbelt så mycket D-vitamin i blodet än de flesta kanadensare vintertid. Cancerincidensen var dramatiskt lägre än i kontrollgruppen som fick placebo. Detta var den första stora, randomiserade, placebokontrollerade studie som bevisar D-vitaminets cancerhämmande effekt3.

Nästan alla typer av cancer som kontrollerades hade mindre förekomst i D-vitamingruppen inklusive bröst-, kolon- och lungcancer. D-vitaminet gav inga allvarliga biverkningar och visar sig vara en ovanligt säker terapiform. Bland typer av cancer länkade till låga halter av vitaminet i tidigare forskning är bröst-, ändtarms-, äggstocks-, prostata- och bukspottkörtelcancer och myelom.

Orsaken till cancerepidemin som råder i världen har länge gäckat forskare, och den här amerikanska studien ger det starkaste beviset hittills om länken mellan sjukdomen och vitaminbrist. Under flera decennier har D-vitaminhalterna minskat pga livsstilsförändringar som till exempel solskydd sommartid och en inomhus livsstil. ”Detta är en viktig komponent när det gäller cancerprofylax,” säger Joan Lappe, ledande författare till studien och professor vid Creighton University, Omaha i USA. ”Det finns starka bevis som stödjer behovet av ett högre intag av D-vitamin i hela världen.”

Referenser

  1. Franzon IL ”D är höstens vitamin.” Näringsmedicinsk Tidskrift 2007, årgång 12, nr 5.
  2. Mittelstaedt, M. 2007 ’”Vitamin D casts cancer prevention in new light’.” The Globe and Mail.
  3. Lappe JM et al. (2007) ’”Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial.”’ American Journal of Clinical Nutrition, June, Vol. 85, No. 6, 1586-1591.  www.ajcn.org/cgi/content/abstract/85/6/1586 – Återhämtad 2007-07-20
Translate »