Ytterligare nyheter om antioxidanter – denna gång från en av författarna till en av studierna om antioxidanter som publicerades för första gången för 3 år sedan som säger att hon tog fel – en av studierna som ingick i Cochrane nätverkets meta-analys om antioxidanter.

Isabelle Bairati, forskare vid Quebec Research Centre har analyserat den ursprungliga datan och fann att de kommit till fel slutsats 2005. Resultaten har publicerats på nytt och visar att de enda deltagarna som återfick cancer var rökare som vägrade sluta röka medan de genomgick strålning eller cellgiftsbehandling.

Resultaten från den ursprungliga studien – som spreds av tidningar världen over – fann att cancerpatienter som tog antingen A-vitamin (betakaroten) eller E-vitamin
(alfatokoferol) löp 40 % större risk att återfå cancer än de som inte tog kosttillskott överhuvudtaget.

Märkligt hur inga svenska tidningar rapporterade Bairatis resultat!

Källa: International Journal of Cancer, 2008; 122: 1679-83.

Translate »