Ett av världens renaste fiskevatten finns i de kalla haven utanför Island.

Vattenkraft, jordvärme och fisk är Islands största naturtillgång. Ett hållbart fiske är därför oerhört viktigt för Island då fiskenäringen ger cirka hälften av landets exportinkomster. Som har ett småskaligt, etiskt och miljövänligt fiske.

Sedan 1984 regleras isländskt fiske av ett kvotsystem och isländska myndigheter har bestämt att det inte får fiskas mer än 20 procent av de olika fiskarterna på årsbasis. Island arbetar hårt för ett förnuftig och miljövänligt nyttjande av havets tillgångar samtidigt som de har höga kvalitetskrav på sin fisk.

Island ställer ytterligare krav. Det är förbjudet att bottentråla och dumpa bifångst. Generellt är fiskbestånden utanför Island livskraftiga och fisket är hållbart. Islänningarna vårdar professionellt sin guldgruva av havslevande produkter genom fiskekvoter, regleringar och tider av fiskestopp när de olika arterna fortplantar sig. De tillåter inte trålare i närheten av Island om inte de följer dessa regler. Detta gör det ännu säkrare att köpa Isländsk fisk.

Vildfångad fisk från Island är ett miljövänligt val och väl värd att betala för!

Translate »