Även om man fått en diagnos kan det saknas riktlinjer för en behandling som återställer hälsa. Man ställer sig fortfarande frågan – varför? En funktionsanalys kan ge dig flera svar som hjälper att åtgärda orsaken.

En tarmfunktions analys kan avslöja oönskade bakterier, svamp, amöbor eller parasiter i tarmfloran som inte borde vara där. Alternativt om tarmen saknar specifika tarmflorabakterier – probiotiska ämnen som är stommen för en frisk tarmflora och mikrobiom. Funktionsanalyser utförs oftast hemma. Analyssvaret specificerar vilka läkemedel eller naturmedel som, enligt test, kan återställa tarmfloran.

En födoämnesanalys testar överkänslighet för mat. Denna information utgör inte kuren, utan svaret ger en vägledning för hur du bör äta för att minska dina reaktioner eller problem. Blodet bör testas för IgE, IgG och IgA immunreaktioner. Man kan med fördel rotera födoämnen som orsakar en IgG reaktion. Man bör undvika födoämnen som orsakar en IgE eller IgA reaktion. En IgA reaktion är tecken på en aktiv infektion och behandling kan minska överkänslighetsreaktionen snabbt.

En parasitologitest rekommenderas vid IgA reaktioner för att upptäcka vilka bakterier, svamp eller parasiter kan ligga till grund för överkänsligheten.

Laboratorier som utför funktionstester är bland andra:

Vill du ha hjälp att komma underfund med vilka tester som passar bäst kan du ta kontakt.

 

Translate »