En av livets viktigaste känslor är att känna sig älskad. Att få växa upp i en omgivning av kärlek och gemenskap är centralt för ett lyckligt liv. Alla mår bäst när de känner gemenskap men det finns tyvärr många sätt på vilket denna krossas. Till exempel genom sjukdom.

Sjukdom kan hindra dig från att umgås med dina vänner, njuta av naturen, ta en promenad, spela spel, motionera eller till och med äta en måltid med familj och vänner. Sjukdom gör mänga människor obekväma och skapar rädsla. Det kan snabbt definiera vilka ens riktiga vänner är. Sjukvården hanterar sjukdomar med kirurgiska, farmaceutiska och psykologiska metoder. Men om du drabbas av en långtidssjukdom som inte kan botas med dessa metoder kan det även bli svårt att få en sjukdoms klassificering och sjukpenning.

Sedan CFS/ME utvecklades på 1970-talet har antalet människor som drabbats ökat lavinartat. USA’s Centers for Disease Control, CDC uppskattar att så många som 17-24 miljoner människor världen över har CFS/ME idag. Personer som drabbas behöver antingen själva vara hälsodetektiver eller söka upp någon som kan agera som detektiv åt dem. Vi får hoppas att långtidssjukdom efter Covid-19 inte ökar på samma sätt.

Många står inför en ovanlig utmaning under den nuvarande pandemin och krav om vaccinering. Personer som är kemiskt känsliga måste vara försiktiga, inte minst med tanke på de kemiska ingredienserna i ett vaccin. Vår hälsa påverkas lätt av vår närmiljö.

Biverkningar från Covid-19 vacciner upptäcks under resans gång. Det finns de som kan välja att vaccinera och de som vet att om de gör det, signerar de med sin egen hälsa. Personer som står ensamma med detta beslut kan behöva stöd från sin omgivning. En sann flockimmunitet utvecklas naturligt med tiden när vi tillåts utveckla T-celler naturligt. Det finns än så länge endast ett ställe där man kan göra T-cellsprov för Covid-19 – det som visar om man redan har immunitet, få ett certifikat och undvika onödig vaccinering.

Sverige är ett land som stöder individualitet när det gäller sex, familjeliv, utbildning och livsstil. Visst stöder vi det individuella behovet av att göra kloka val när det gäller hälsan. Det handlar inte om att vara för eller emot vaccinering utan att ge stöd till de vars hälsa brister, så de kan ta egna beslut och undvika bli isolerade pga hälsan.

De får välja egen väg – men inte vara ensam.

 

Translate »