Reningsverket

Symtomen för miljöbelastning är diffusa och mångtydiga.  Reaktionerna kan gå över efter ett tag men det kan dock vara ett tecken på ”sensibilisering” det som sker när vi vänjer oss vid något. Eller tror att vi vänjer oss. Därför kopplar vi ofta inte ursprungsorsaken till nya symtom som trötthet, utmattning, brinnande hud eller koncentrationssvårigheter.

Om vi fortsätter att utsätta oss för samma miljögift i närmiljön kan denna ”dolda” överkänslighet förvärras och börja omfatta allt fler ämnen. Till slut uppstår en situation då minsta gnutta av ett miljögift orsakar ett svårt och omfattande allergisyndrom – man reagerar hejdlöst på allt och inget. Tillståndet i kroppen gör att den ena överkänsligheten leder till den andra. Det är detta tillstånd som har drabbat personerna som är vår tids ”kanariefåglar”.  Vi behöver:

 • Förstå var riskerna finns – och undvika dessa
 • Undvik använding av farliga kemikalier
 • Rensa bort skadliga ämnen i vår närmiljö
 • Rena kroppens vävnader
 • Kräva noga granskning av risker från industritillverkade kemikalier.

Daglig exponeringsrisker för miljögifter

 • Affärer: bekämpningsmedelsrester på kläder, formaldehyd, kemikalier i rengöringsmaterial (använda och sålda)
 • Arbetsaktiviteter: datorer, faxmaskin, kontorsmaterial, kopieringsmaskin, mobiltelefon och annan strålning, parfym och toalettartiklar.
 • Arbetsplats: gaser från byggmaterial, inomhus luftförorening, kontorsmöbler, parfym, rengöringsmedel, städmaterial, strålning, toalettartiklar.
 • Diverse: damm, hår från pälsdjur, kvalster, mögel, pollen och terpener från växter, tobaksrök.
 • Dusch: klor och andra föroreningar i vattnet; kemikalier i tvål, schampo, balsamKläder: kemtvättsrester, tvättmedel, sköljmedel.
 • Måltider: bekämpningsmedel, tillsatsämnenResor: avgaser, marknära ozon.
 • Toalettartiklar: deodorant, hudkräm, hårspray, kosmetika, parfymVatten: främmande kemikalier, förorening, läkemedelsrester.

Avgiftningskapaciteten
Kroppen avgiftar sig helt naturligt varje dag. Det sker utan att vi behöver fundera på det. Men den naturliga reningsprocessen kan ju fungera bra, mindre bra eller rent av dåligt.

Räcker dina avgiftande enzymer och näring för din kropps behov? Kanske är det en näringsbrist kombinerat med en exponeringen för miljögifter som leder till överbelastning av kroppens alla avgiftningsorgan.

Det kräver endast två eller tre avgiftningsåtgärder att vända trenden. Bastubad, renande kosttillskott och 1,5 liter rent vatten om dagen kan åstadkomma en omfattande rening och förnya din hälsa. Detta gäller vid båda stora och små hälsoproblem.

Det är även möjligt att aktivera miljöskyddet med till exempel liponsyra, glutation, glycin, vitaminerna A, C och E och andra antioxidanter. Bäst är att använda ett komplett antioxidanttillskott eller följa ett reningsprogram enligt professionell vägledning. Upptäck hur du kan stödja den naturliga reningsprocessen och aktivera ditt miljöskydd.

Ytterst få reningsmetoder tillämpas inom vården. Visst rekommenderas renande specialkost och motion ibland, men detta är inte normala delar av den traditionella sjukvården. Vill du få hjälp med avgiftning bör du söka professionellt stöd för din avgiftningsprocess hos en näringsterapeut, naturterapeut eller naturläkare, som behärskar avgiftning och funktionsmedicin.

Detta är en summering av de praktiska steg till en miljöfristad som beskrivs i detalj i boken Kanariefåglarna ryter. Nästan varje kapitel slutar med praktiska steg för att ”Aktivera miljöskyddet”. En guldgruva med över 500 vetenskapliga referenser.

Men all information i världen kan inte ersätta professionellt stöd och rådgivning. Ta gärna kontakt om du vill få råd om detta.

Translate »