Det negativa resultatet av en nyligen publicerad studie om multivitaminer för kvinnor var lätt att förespå från studiens upplägg. Är det så här forskningspengar används? Studien som hävdar att komplexa vitamin- och mineraltillskott inte motverkar cancer eller hjärt-kärlsjukdomar är rena rama slöseriet med allmänhetens pengar. Utformningen beskrivs bäst med orden ”För litet för sent”. Pengarna kunde ha kommit till bättre användning genom forskning på preventiv användning av kosttillskott, och då i verksamma doser.

Studien som publicerades den 9 februari 2009 i Archives of Internal Medicine leddes av dr Marian Neuhouser från Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA. Man följde utvecklingen av cancer och hjärt-kärlsjukdom under åtta år hos 161 808 kvinnor som passerat klimakteriet och som ingick i Women’s Health Initiative, ett hälsoinitiativ för kvinnor som finansierats av USAs regering. Resultatet visade inga skillnader i sjukdomsutveckling mellan de 42 % kvinnor mellan 50 och 79 år som intog kosttillskott och kontrollgruppen som inte tog kosttillskott.

Studiens deltagare var överviktiga kvinnor som passerat klimakteriet. Utan föregående information om deras tidigare hälsa, förväntade man sig naivt att ett dagligt kosttillskott med RDI-nivåerav 20-30 vitaminer och mineraler kunde påverka utvecklingen av cancer eller hjärt-kärlsjukdom. RDI-nivåerna togs fram efter andra världskriget för att förhindra utveckling av bristsjukdomar hos unga friska militärer – inte som en norm för allmänhälsa. För en sjuk eller svag person behövs det därför mycket högre doser av nödvändiga vitaminer och mineraler.

En seriös studie av näringstillskott kräver relevans till verkligheten med information om vilken vitamin-eller mineralform som använts (eftersom olika former av vitamin och mineral tas upp olika lätt av kroppen), dagsdos samt kvinnornas livsstil under ett längre tidsförlopp.  Studien innehåller dock inga sådana uppgifter.

Däremot exkluderades preparat som innehöll mindre än 10 vitaminer och mineraler från studien eftersom forskarna menade att dessa inte kunde räknas som multivitaminer. Men ett näringstillskott som innehåller mer än 10 olika ämnen rymmer inte mer än lägre doser av varje ämne, varför tillskotten som ingick i studien sannolikt inte gav kvinnorna de doser som de skulle ha behövt för att öka sin hälsa.

Är det lönt att bidra till forskningsfonder om pengarna används till den här typen av oseriösa studier? Kroniska tillstånd som cancer och hjärt-kärlsjukdom utlöses ofta av händelser och exponering för skadliga ämnen som skett tidigare i livet och har lång utvecklingstid.

Att utvärdera intag av kosttillskott av typen ”en-om-dan” hos äldre, överviktiga kvinnor är meningslöst, särskilt som flertalet av deltagarna kan ha haft underliggande hälsoproblem som en svit av sin övervikt.

Kanariefågeln uppmanar till att näringskunniga forskare, läkare, naturläkare och näringsmedicinare ska inkluderas i designstadiet av liknande studier.

Translate »