Forskningen om mobiltelefoner är ännu begränsad, men den visar hur litet vi egentligen vet om riskerna med mobiltelefoni.

Sverige är ett av världens mobiltätaste länder och mobilen används flitigt av både barn och vuxna. Barn som av hälsoskäl inte får någon mobil av sina föräldrar upplever därför ofta ett utanförskap när alla andra kompisar chattar med varandra. De flesta ungdomar och många vuxna håller kontakt med omvärlden genom mobiltelefonen – de skaffar ingen ”vanlig” telefon. Och ser man en bil som verkar bete sig lite konstigt på vägen, är det inte ovanligt att föraren talar i mobilen. Mobilen existerar och frodas i vårt samhälle trots riskerna den medför.

Hur reagerar vi på forskningen om dessa risker? Rycker vi på axlarna och fortsätter i samma spår eller tänker vi till?

Reklamen från ett känt telefonmärke visar hur rockstjärnor slänger ut tv-apparater på gatan, från 1970-talets klumpiga apparater till 2000-talets minimala mobil-tv. Den visar tydligt hur snabbt tekniken har utvecklats. Med fantasi och kunskap verkar man kunna skapa vad som helst. Så självklart måste det även vara möjligt att skapa säkra mobila lösningar!

Den marknadsföring som vi ser idag med mobiltelefoner, såg vi redan för 40 år sedan i kombination med cigaretter och rökning. Forskares upptäckter, regeringens beslutsamhet och konsumenternas hälsoproblem har långsamt lett till ett rökstopp på de flesta platser i dagens samhälle. Samma utveckling har även skett med sockret i våra livsmedel. Vad krävs för en liknande helomvändning när det gäller mobilerna? I nuläget har vi ingen aning om hur många av dagens ungdomar som kommer att drabbas av hörselskador, tinnitus eller hjärntumörer. Vilka skador hos användarna måste vi bli vittnen till innan åtgärder vidtas?

2000-talets vetenskap och teknik visar att det mesta är möjligt. Lösningen finns där, bara vi vill finna den. Dessutom finns det stora ekonomiska möjligheter i en sådan lösning. Och vi konsumenter förväntar oss säkra mobila lösningar – nu!

I väntan på denna lösning kan Kanariefåglarna tipsa om:

  • Den som vill avskärma sig från strålning behöver ett fysikiskt skydd.
  • Företaget RTK AB säljer verktyg och ger råd om hur man bäst gör detta.

För den som rycker på axlarna och väljer att gå vidare med mobilen i fickan:

  • Använd högtalare och SMS hellre än att tala med telefonen intill örat.
  • Bär inte mobilen intill kroppen.
  • Skaffa en Q-link, en liten medaljong som bärs runt halsen. Den skyddar inte mot strålning, men blodtester visar att strålning ökar blodplättsansamling, och att Q-link stödjer återställning och därmed dessa effekter av strålningen.
  • Skaffa fysiskt skydd för din mobil, platta eller dator från Defender Shield.
  • Skaffa en hörsnäcka från Defender Shield, med luftrum mellan örat och mobilen som bryter strålningen från mobilen som annars går rakt in i örat. En vanlig hörlur kanaliserar strålningen rakt in i örat.
  • Inta antioxidantrika kosttillskott som stöder kroppens avgiftning när man blir utsatt för elektromagnetiska fält.

Bakgrundsfakta
Hardell L, Hansson Mild K, Carlberg M. ”Further aspects on cellular and cordless telephones and brain tumours.” Internat. J. Oncol. 22, pp 399-407, 2002 b.
Hardell L, Hansson Mild K, Carlberg M. Hallquist A. ”Cellular and cordless telephones and the association with brain tumours in different age groups.” Arch Environ health, accepted for publication 2004.
Lowenthal RM, Tuck DM, Bray IC. ”Residential exposure to electric power transmission lines and risk of lymphoproliferative and myeloproliferative disorders: a case-control study.” Intern Med J. 2007 Sep;37(9):614-9. Epub 2007 Jun 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=PubMed&cmd=Se… Återhämtad 07 10 14.
Lönn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M. ”Mobile phone use and the risk of acoustic neurinoma.” Epidemiology 15:653-9,2004.
Mercola J. ” Cellular Phone Industry Just as Health-Harming as Big Tobacco?”http://www.mercola.com/2005/mar/26/cell_phones.htm Återhämtad 07 10 14.
Mercola J. ”Cell phones the latest teen addiction”. http://www.mercola.com/2000/nov/26/cell_phones.htmÅterhämtad 07 10 14.
Österberg K. ” Blodet kan klumpa ihop sig av mobilstrålning” NyTeknik 2004; 04:23.http://www.nyteknik.se/art/34294 Återhämtad 071014.

Translate »