30 maj 2006 tog Miljöpartiet de Gröna ett beslut i Stockholms läns landsting om hur mobilfria zoner i kollektivtrafiken ska införas. Bakgrunden är ett fullmäktigebeslut om att göra kollektivtrafiken tillgänglig även för människor som exempelvis lider av elöverkänslighet. Eller som helt enkelt störs av mobiltelefoner.
Beslutet i SL:s styrelse 2006 var en viktig signal om att man bryr sig om de funktionshindrades rätt att röra sig i samhället på samma villkor som alla andra.De mobilfria zonerna var tänkt att finnas i bussar, tunnelbanor och pendeltåg, i de områden som redan idag är avsedda för allergiker. Mobilfritt innebar givetvis inte att mobilen måste lämnas hemma, däremot att den som väljer att sitta i mobilfria zoner ska stänga av sin mobil. De mobilfria zonerna inrättades samtidigt som hösttidtabellen börjar gälla.

– Alla mobiler har gjort det omöjligt för många att resa kollektivt. Det ska vi ändra på nu, precis som det finns djurfria zoner för pälsallergiker ska det finnas mobilfria för elöverkänsliga, säger Lena-Maj Anding (mp).

Frågan är om det stannar där eller om hela Sverige tar till sig detta?

Ingrid Franzon
Translate »