• Klor: som tillsätts i reningsprocessen, gör artären stela, förstör proteiner i kroppen, irriterar huden och bihålorna, bidrar till astma, allergi och luftvägsbesvär.
  • Kloroform: en bi-produkt av klorrening som: ökar bildning av fria radikaler (som i sin tur accelererar åldrandet), stimulerar onormal celldelning, och oxidering av kolesterol. Det är känt som cancerogent ämne!
  • DCA (Dichloro acedic acid): Denna biprodukt av klor förändrar kolesterolomsättningen och har i labbråttor orsakat levercancer.
  • MX (en annan klorerad syra): åter en biprodukt av klorinering, MX orsakar genetisk mutering som kan bidra till cancer och har funnits i allt klorerad vatten som testats.
  • En möjlig orsak till cancer i urinblåsan och ändtarmen: att dricka klorerat vatten indikeras enligt forskning en ökad risk att utveckla cancer i blåsan och ändtarmen.

Du badar inte självförvållat i toxiner varje morgon… du planerar inte skada dina lungor eller bihålor, försämra din allergi, irritera huden eller kanske värst av allt… öka din risk för cancer… eller hur?

Naturligtvis inte. Men faktum är att klor och dess biprodukter som finns i ditt duschvatten är kraftiga toxiner som dödar svamp och bakterier, och kanske utgör ett gift för din kropp.

Du absorberar 6 till 100 gånger mer klor i en dusch än du gör när du dricker samma klorerat vatten!
Tester visar att din kropp kan absorbera mer klor under de tio minuterna som du duschar, än om du drack åtta glas av samma vatten. En varm dusch öppnar porerna, och huden fungerar som en svamp.
Som resultat, inhalerar du klorångorna, absorberar dem genom huden och direkt in i cirkulationen i en hastighet som är sex gånger mer än när du dricker samma vatten.

Den sammanfattande påverkan på din hälsa visar att en dusch i klorerat vatten kan vara en av dagens största risker. Kortsiktigt, kan klorerat vatten irritera ögonen, bihålorna, halsen, huden och lungorna. Långsiktigt omfattar riskerna en häftigt ökad produktion av fria radikaler (som ökar åldringsprocessen!), ökad risk för genmutering, nedsatt förmåga att omsätta kolesterol och åderförkalkning.

Att duscha i klorerat vatten är en allvarlig risk, men är lätt att åtgärda, omedelbart. Och det är ditt eget ansvar att skydda dig själv.

100 sjukdomsalstrande år
I nästan 100 år, har klor använts för att desinficera vårt vatten. Klorhalten där du bor avgörs av vattenkällans kvalitet, men även om det inte smakar eller luktar klor, finns det i vattnet tillsammans med biprodukterna som anses vara några av de mest cancerogena ämnen som finns.

Forskning som utförts av Harvard University och the Medical College of Wisconsin indikerar att klorerat dricksvatten har sammankopplats i USA med en ökad risk för cancer i urinblåsan och ändtarmen.
Andra symtom kan vara:

  • astma
  • bihåleinfammation
  • allergi
  • hudirritation
  • emfysem.

Andra risker med klorrenat vatten
När klor reagerar med organiska ämen som redan finns i vattnet (humus, organiskt ämne från förmultnade växter), bildas toxiska biprodukter. Kloroform, orsakar till exempel cellmutering och oxidering av kolesterol. Kloroform användes förr som bedövningsmedel. Det förbjöds av USA’s läkemedelsverk FDA 1976 när det upptäcktes att det orsakade cancer.
Enligt USA’s Environmental Protection Agency anses MX vara, den största “ensamma orsak” till vattnets mutagena egenskap.

Beviset står klart. Rådet är enkelt: sluta klorera din kropp!
Säkra din dusch – duscha utan toxiner!

För information om vattenrenare se Länkar.

Translate »