Antalet människor som insjuknar, i det som lättast beskrivs som miljöbetingad sjukdom, ökar. Du kanske undrar vilken sjukdom detta är? Jo, det är ett samlingsnamn för utbrändhet, fibromyalgi, CFS/ME eller kroniskt trötthetssyndrom, el-överkänslighet och kemikalieöverkänslighet. Allergi och astma (1) anses också tillhöra denna sjukdomsgrupp. När en människa överbelastas av miljögifter eller infektioner blir olika organ och kroppssystem lidande. Processen leder till en ökad produktion av specifika fria radikaler som är mycket svår att stoppa.
Enligt forskaren Martin Pall är det inga läkemedel som råder bot, utan han menar att läkningen finns enbart inom alternativmedicinen. (2, 3)
Hur kommer våra politiker att hantera detta? Kommer de att öka tillgången till alternativmedicin under nästa mandatperiod?
Miljöpartiet tog den 1 juni första initiativet när de inbjöd 5 förbund från den alternativmedicinska sektorn till Stockholms Läns Lansting. Är detta en början till ett nytänkande som kommer att omfatta alla partier?

Pressmeddelande
Miljöpartiet de Gröna i Stockholms läns landsting
1 juni 2006

Naprapater och akupunktörer på vårdcentralen?

Idag presenterade Miljöpartiet de Gröna i Stockholms läns landsting sitt valprogram för komplementärmedicinen. Där presenteras fem komplementär- och alternativmedicinska yrkesgrupper som Miljöpartiet i ett första steg vill arbeta för att få in i den vanliga hälso- och sjukvården. Representanter för yrkesförbunden deltog vid presskonferensen.

– Komplementär- och alternativmedicin består av en lång rad metoder och behandlingar som idag finns integrerade i det vi kallar skolmedicin i många länder världen över, exempelvis England. Vi vet att många människor använder sig av alternativa metoder för att behandla exempelvis smärta eller i förebyggande syfte. Därför vill vi att den vanliga vården och komplementär- och alternativmedicinen ska närma sig varandra, även i Sverige, säger Lena-Maj Anding (mp)

Inom begreppet komplementär- och alternativmedicin ryms ett brett utbud av olika terapier, och för att göra arbetet mer konkret har nu Miljöpartiet valt ut fem yrkesgrupper som man i ett första steg vill ha in i sjukvården. Dessa yrkesgrupper är naprapater och kiropraktorer, akupunktörer, massageterapeuter och näringsterapeuter.

– Naprapater och kiropraktorer är redan legitimerade, och akupunktur och massage används inom vården på sina ställen. Näringsterapeuter arbetar med miljörelaterad ohälsa, genom exempelvis kosttillskott, och det är ett område som ligger miljöpartiet nära, säger Lena-Maj Anding (mp).

Representanter för de fem yrkesgrupperna medverkade vid presskonferensen och var eniga i sin önskan om ett närmare samarbete med hälso- och sjukvården.

– Vi märker ju dagligen att det finns en stor efterfrågan på våra tjänster, och det vore en glädje att kunna erbjuda sjukvårdstaxans priser genom avtal med landstinget, säger de i ett gemensamt uttalande.

Kommentar 180117
Det finns fortfarande sällan tillgång till en akupunktör eller naprapat inom vården. Visserligen finns nu akupunktur för smärtlindring men det är inte samma sak som en akupunktör som kan behandla hela registret av sjukdomar. Synd.
/Ingrid Franzon
1. Caress SM, Steinmann AC. The National Prevalence of Chemical Hypersensitivity , The Medical Diagnosis of Multiple Chemical Sensitivities (MCS), and Potential Overlaps with Asthma. Townsend Letter for Doctors and Patients. August/September 2005. ISSN 1525-4283.
2. Franzon, I. Kanariefåglarna ryter. Örtagårdens bokförlag, Falun 2005.
3. Pall, ML. Common etiology of posttraumatic stress disorder, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome and multiple chemical sensitivity via elevated nitric oxide/peroxinitrite. Med Hypotgh 2001;57:139-45.
Translate »