Det är fler och fler som tror sig vara överkänsliga eller intoleranta för gluten. Har man celiaki så är man glutenintolerant. Personer med celiaki tolererar inte gluten som bidrar till att bryta ner tarmludden.
Men det är inte enbart personer med celiaki som inte tål gluten. Non Celiaki Gluten Sensitivity eller NCGS innebär att man istället är överkänslig för alla glutenhaltiga sädesslag och inte enbart gluten. Vetestärkelse är därmed lika farlig för en person med NCGS som gluten. Depression är dessutom ett vanligt symtom vid alla former av gluten överkänslighet. Alternativa bröd, kakor, pasta och kex som innehåller vetestärkelse är därmed inte ett bra alternativ.

Frågan är varför man utvecklat överkänslighet mot gluten? Är orsaken genetisk borde man upptäckt problemet tidigare i livet. Livsmedelstest indikerar ofta överkänslighet till flera födoämnen, inklusive de som är glutenhaltiga. Men när resultatet visar främst överkänslighet mot sädesslag kan man misstänka att sädesslagen drabbats av svamp eller mögelsvampar som växer på fälten eller under fuktiga perioder tex när säden lagrats och mykotoxiner bildats. Detta kan ge upphov till stora hälsoproblem hos känsliga individer. Många tarmproblem och andra hälsoproblem kan triggas av mykotoxiner. När man blivit av med mykotoxiner och mögelsvamp kan läget förändras dramatiskt till det bättre.

Det kan varmt rekommenderas att personer med gluten överkänslighet eller intolerans även testar sig för organiska syror som kan indikera om mykotoxiner finns. Detta är ett stort område som lätt kommer bort i sökande efter orsaken till tarmproblem, psykisk ohälsa och nedsatt immunsystem och sökande efter bakterier eller parasiter tex som orsak till IBS och SIBO. Test av organiska syror rekommenderas för personer med depression, oro, sömnbesvär, ADHD, inflammatoriska tillstånd och symtom av tarmbesvär som är svåra att bli av med. Kombinera gärna med test av IgE, IgG och IgA respons på livsmedels och test av mikrobiomen – tex parasiter, svamp, bakterier och probiotika.

Behandling av mykotoxiner skiljer sig från behandling av parasiter, svamp och bakterier. Mykotoxiner behandlas mer som toxiska ämnen än som svamp. Den största utmaningen är att ta fram en behandling som ändrar läget totalt och återställer hälsan. Detta kan kräva hjälp av näringsterapeut eller funktionsmedicinsk läkare med bred erfarenhet.

Ingrid Franzon

 

Translate »