Överkänslighet är tecken på att immunsystemet reagerar. Överkänslighet handlar dock oftast inte om IgE allergi typ 1 reaktioner – även om en överkänslighet så småningom kan utvecklas till en allergi. Det handlar oftare om IgA eller IgG reaktioner

En IgA immunrespons indikerar en akut bakteriell- eller svampinfektion, eller parasitangrepp i tarmen som kan och bör behandlas relativt snabbt. Minsta intag orsaker intolerans.
En IgG immunrespons kallas ofta för dold överkänslighet eftersom reaktioner dröjer flera timmar eller dagar. Responsen är kumulativt och det kan oftast ta 4 dagar att lämna kroppen.

Födoämnen som ger en IgG reaktion tolereras oftast relativt bra om inte de äts oftare än var fjärde dag och Matrotation gör det möjligt att äta nästan allt man är överkänslig för.

Om man en gång varit fri från överkänslighet borde man återigen få bli reaktionsfri.

Translate »