Antalet överkänsliga ökar kraftigt. Det är en sak om man är överkänslig mot ett födoämne, men om detta så småningom utvecklas till omfattande överkänslighet mot allt möjligt misstänker man att det finns en orsak.

Allergi och överkänslighet är några av våra vanligaste kroniska sjukdomar och en av samhällets största folkhälsoproblem. Förekomsten har de senaste decennierna ökat dramatiskt i hela västvärlden; få sjukdomar har exploderat i samma omfattning på så pass kort tid. Numera uppger 30-40 procent av alla svenskar att de har eller har haft någon allergisjukdom. Få aktuella studier som rör förekomsten av allergiska födoämnesreaktioner har publicerats och vi vet därför inte hur stort problemet är bland vuxna. Uppgifterna i litteraturen varierar mellan 2 och 15 %[1] Detta innebär att mellan 180 000 och 1,35 miljoner svenskar lider av födoämnesöverkänslighet i någon utsträckning.

Jag vet att det går att bli bättre och för många att bli bra. Jag har själv upplevt överkänslighet mot nästan alla födoämnen. Det var även svårt att dricka vatten utan att få ont i magen. Idag är detta ett minne blott men det viktigaste som jag lärde mig var att det går att bli bra. Denna lärdom tillämpar jag dagligen i mitt arbete som näringsmedicinare.

Matrotation

Visste du att det tar cirka 4 dagar för en överkänslighetsreaktion att lämna kroppen? Genom att rotera livsmedlen över fyra dagar kan man så småningom äta av ett bredare sortiment.

Rotation av livsmedel är en väl beprövad åtgärd som uppfanns på 1950-talet av öron-näsa-häls specialisten Herbert Rinkel. På den tiden användes metoden för att urskilja överkänslighet för olika födoämnen. Snabbt kom man underfund med nyttan när det gällde att minska eller bli av med överkänslighetsreaktioner. Metoden populariserades av Sally Rockwell i USA och jag introducerade ideén till Sverige med boken ”Hjälp! Vad ska jag äta?”(1990).

Matrotation ger vägledning om hur man roterar livsmedlen för att undvika samma livsmedel mer än var fjärde dag. Personer med födoämnesöverkänslighet behöver matrecept och vägledning som är anpassade till deras behov. Huvudmålsättningen är att göra det lättare för personer med överkänslighet att äta en varierad kost. Kolla Matrotation i din dator.

Genom att rotera kosten minskar risken för överkänslighets reaktioner och man kan snart utöka kosten igen. Det finns också ett Facebook grupp – Övervinn Överkänslighet där du kan få hjälp från andra som redan testat Matrotation.

När du väl börjat rotera kommer du att märka din kropps verkliga reaktion på ett livsmedel om du äter det oftare än var fjärde dag. Du har inte blivit mer känslig utan reaktionen har varit dold eftersom du sensitiserat kroppen tidigare, nu märker du kroppens riktiga reaktion! Du kan sensitisera kroppen igen genom att äta lite varje dag. Men vore det inte bättre att försöka bli av med dina reaktioner helt och hållet? Du kan upptäcka hur i avsnittet om Matrotation.

Det räcker inte att undvika maten

Matrotation bör ses som semester för tarmen medan du tar itu med orsaken. Du behöver upptäcka orsaken med funktionstester och få bort det som inte bör finnas i tarmen. Det kan ta tid att bygga upp en frisk tarmflora och återfå hälsan men det är värt alla besvär när man till slut kan äta normalt.

Detta kan kräver professionellt stöd men med Matrotation är du på god väg att övervinna överkänslighet.


[1] Bengtsson U, Eriksson NE. Förrädisk föda – om överkänslighet för mat och dryck. Malmö: Tika läkemedel AB, 1996.

Translate »