När vi insjuknar i influensaliknande symtom är det sällan vi känner till huruvida orsaken är bakterier eller virus. Det är därför mycket osannolikt att tidigare eller aktuell statistik om virus är korrekt. Rädslan som mediernas bevakning av svininfluensa eller A/H1N1 har gett upphov till, bidrar sannolikt till ökad rapportering till sjukvården. Om rapporterna inte följs upp med  tester, är det lätt att anta att man har influensa, vilket bidrar till ett ökat antal rapporterade influensafall, som oftast antas vara svinfluensa! En influensa som normalt behandlas med extra vila och eventuellt smärtstillande medel håller på att förvandlas till världsstatistik.

Rubrikerna om A/H1N1 har orsakat panik på många håll i världen. I Sverige har man beställt vaccin till hela befolkningen – men man har agerat utan samråd med regeringen som vägrar betala notan. Man skyller på ekonomiska orsaker, eller har regeringen faktiskt fattat ett vettigt beslut grundat på kunskap om det verkliga läget?

Den 11 juni 2009 höjde Världshälsoorganisationen (WHO) pandemilarmet från fas 5 till fas 6. Samtidigt lugnades världen av generaldirektör Margaret Chans ord ”De flesta som drabbas av svininfluensa upplever bara lindriga symtom och återhämtar sig snabbt och fullständigt, oftast utan någon form av medicinsk behandling.” Med andra ord en pandemi med ett milt virus!

I Australien, där vintern redan är på sin höjd, lugnas befolkningen av federala hälsoministern Nicola Roxon som säger att svininfluensan är inte farligare än en vanlig influensa. ”De flesta människor, även barn, kommer bara att få milda symtom som är övergående utan medicinska ingrepp”, säger hon.

I Österrike har journalisten Jane Bürgermeister inlämnat åtal mot FBI, Världshälsoorganisationen (WHO) och Förenta nationerna (FN) angående bioterrorism och försök till massmord. Hon har också utarbetat ett föreläggande mot påtvingad vaccination. Handlingen följer hennes åtal mot Baxter AG och Avir Green Hills Biotechnology i Österrike i april för att ha producerat förorenade fågelinfluensavaccin i avsikt att orsaka och dra fördel av en pandemi. Hon påstår att hela den ”influensaliknande” pandemin bygger på en stor lögn och att det inte finns något naturligt virus och inte heller något hot mot befolkningen. Bevismaterialet påstår att både fågelinfluensan och svininfluensan framtagits av laboratorier som utnyttjar finansiellt stöd från WHO och andra myndigheter. Svininfluensan är en hybrid som består dels av svininfluensa, dels av mänsklig influensa samt av fågelinfluensa, något som enligt experter endast kan produceras i ett laboratorie. Jane Bürgermeister härstammar från Irland och Österrike och skriver bland annat för Naturskyddsföreningen, British Medical Journal och American Prospect.

Detta väcker frågan som många människor ställer sig idag, och som brittiska Times Online försöker besvara åt oss alla: Vilka är de verkliga skälen till pandemoniet av pandemin som får aktierna och andelarna hos läkemedelsföretag och andra grupper att skjuta i höjden?

Translate »