Under hösten 2009 rådde det en svininfluensa pandemi. En del människor var rädda för att inte hinna bli vaccinerade i tid medan andra var rädda för vaccinets biverkningar och föredrog att ta sina chanser utan vaccin eller att skydda sig med naturliga medel som Echinacea, Lysin och Laurinsyra.

Ingen vet hur många människor som drabbades av svininfluensan. Alla typer av influensa misstänktes vara svininfluensan! Rädslan som spreds ledde till att de som var sjuka fick sköta sig själva och ibland nekades den vård de behövde. Mycket få blodprover togs.

När vi står inför en ny vinter så ställer man sig frågan ”ska jag vaccineras eller inte?” Rapporter om biverkningarna mot vaccinet Pandemrix granskas nu av myndigheterna. Den allvarligaste reaktion hos barn var narkolepsi eller sömnsjuka.

Australien och Finland vågar inte riskera flera biverkningar. I april 2010 beslutade Australien att förbjuda vaccinering av barn under 5 år på grund av rapporter om krampanfall efter vaccineringen av barn..

Finlands hälsomyndigheter stoppade användningen av Pandemrix i augusti 2010, inför en grundlig utredning av fjolårets biverkningar. Det var neurologer som hade slagit larm om fall av narkolepsi/sömnsjuka i anknytning till vaccinering med Pandemrix.

Hälsovårdsmyndigheterna i Sverige undersöker nu de svenska biverkningsrapporter. Aftonbladet (2010/9/20) har idag offentliggjort intervjuer med personer som har drabbats, inklusive föräldrarna till en pojke som dog en vecka efter vaccinering. Enligt rättsläkarrapporten kan man inte utesluta Pandemrixvaccinet som orsak.

Med tanke på fjolårets svininfluensahysteri så är det bra att veta att det finns andra sätt att skydda sin hälsa. En jordbrukare från Nya Zeeland och hans familj berättar hur han mirakulöst hämtade sig trots en svår svininfluensainfektion.

Translate »