Undvik trådlöst för barnens skull läser vi i Dalarnas Tidningar angående EEA’s varning för mobilstrålning från telefoner. EEA – The European Environmental Agency är en av de viktigaste miljöorganisationerna inom EU. De gick nyligen ut och varnade för strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk efter att en granskning, gjord av The BioInitiative Working Group, visat att gränsvärdena är tusentals gånger för höga. Samtidigt kan en brittisk rapport inte utesluta cancer på grund av samma strålning. EEA anser att hälsomyndigheterna måste föreslå kraftfulla åtgärder. Tysklands miljöminister rekommenderar att fasta telenätverk bör användas för att undvika strålning.
Translate »