Sverige har blivit rätt tyst. Om inte man tycker som alla andra så höjer man inte rösten – man sänker den. Man kryper under ytan och den öppna diskussionen uteblir av rädsla för att vara annorlunda och ha ’fel’ åsikt. Även offentliga personer och organisationer tystas av rädslan att bli bortplockade ur sociala medier och tappa sin röst och förtroende i samhället. Denna cancelkultur motverkar civilkurage och bidrar till utanförskap vare sig man är individ eller organisation. Vi värnar om yttrandefriheten men törs vi yttra oss?

Under 2019-2022 genomlevde vi en pandemi. Men det finns flera sätt att drabbas av en pandemi än av ett virus. Till exempel kan vaccinhysteri och rädsla att vara utan vaccin ta pandemiska proportioner. Brist på fakta och styrda åsikter splittrade familjer och vänner och skapade utanförskap. För den överkänsliga är en pandemi ett skräckscenario. Många vet sen förut att de inte reagerar som alla andra, att de kan vara känsligare för sjukdom, känsligare för läkemedelsbehandling, känsligare för vaccin och många överkänsliga har hamnat i sitt överkänslighet p.g.a. tidigare vaccinering. Genetiska anlag kan öka risken för överkänslighet p.g.a. en överaktiv eller underaktiv förmåga att bryta ner ämnen som vanligtvis inte finns i kroppen som till exempel adjuvans som tillsätts ett vaccin. Många kansken ökar försiktighet som kan i sig bidra till utanförskap när man inte får ta del av en ärlig diskussion.

Under pandemins vaccinering med villkorat godkända vacciner ansåg Folkhälsomyndigheten att vaccinet skyddade mot allvarlig sjukdom och död. Man var klar på att en viss procent av alla vaccinerade kunde drabbas negativt. Man väntade säkert inte att så många skulle drabbas eller dö när man sa att vaccinering var priset som landet eller världen fick ta för att utrota Covid-19. Men det är inte världen eller vården som tar ansvar för individen som drabbas eller dör p.g.a. ett vaccin utan nästan enbart den drabbade och dess närstående. Det finns ju ingen behandling inom sjukvården som kan återställa liv eller hälsa i denna situation.

Känsliga eller överkänsliga personer längtar efter enkla lösningar lika mycket som en annan. Tänk om man kunde få ta ett vaccin och veta att man aldrig skulle bli sjuk igen? Tänk om man kunde ta ett läkemedel och bli symtomfri? Många vänder sig till komplementära vården, till funktionsmedicin där man med funktions analyser eftersträvar att upptäcka varför kroppen inte fungerar som förr, men där den drabbade tar på sig det yttersta ansvaret och kostnaden själv. Av dessa anledningar är man ytterst försiktig när det gäller att agera som försökskanin i pandemins vaccinhysteri. Man vaktar. Utanför.

Vi träffar förmodligen covid-19 nyvaccinerade ofta. I början fanns inga officiella misstankar om att ny-vaccinerade personer kunde smitta andra. I början av pandemin kom en person till min komplementär-medicinsk klinik med en kraftig frossa några timmar efter covidvaccinering. Enligt sjukvården skulle det gå över inom några timmar. Timmarna som denna person var i min klinik. Jag använde tekniker för att lugna reaktionen och personen gick hem glad i hågen. Några timmar senare hade jag själv frossa, kände mig varm, hade lätt huvudvärk och kunde knappt vrida på huvudet. Påföljande dag var det dags för mig att vaccinera mig. Jag ringde vårdcentralen och blev rådd att låta bli vaccin tills jag var helt bra. Jag mådde så här från och till därefter. Därmed vaccinerades jag inte.

CDC, Centers for Disease Control and Prevention, i USA, anses vara en av världens främsta auktoriteter vad gäller att förebygga sjukdom. Under USA’s kongressutfrågning (2023-04-19) medgav dr Rochelle Walensky, dåvarande chef för CDC, att ny-vaccinerade mot covid-19 kan överföra viruset till andra. Och om vi har vår förmåga till kritiskt tänkande i behåll kan vi ta hänsyn till faktum att ny-vaccinerade kan nu smitta andra i sin omgivning – enligt uttalandet från CDC’s chef.

När skolorna och arbetet kommer igång efter sommaruppehållet och man uppmanas till nyvaccinering inför höstens infektioner har du möjlighet att ta ditt ansvar. När du är ny-vaccinerad och eventuellt känner dig lite skruttig – ge en tanke till din nästa. Av alla de barn eller vuxna som du träffar i butiken, kollektivtrafiken, på skolan eller jobbet kan du inte ana vilka som är överkänsliga eller kämpar med sin hälsa. Men du vet om du nyss blivit vaccinerad och kan ta ansvar för dina egna handlingar. Håll dig borta från andra i några dagar tills du helt hämtat dig från covidvaccinering.

Ingrid Franzon
Kanariefågeln

Translate »