Sverige var en av de första länderna att utnyttja mobiltelefoner och användningen sprids som en elektromagnetisk löpeld. Forskare är oeniga om riskerna men oenigheten kan också komma av ekonomiska intressen som påverkar publiseringen av resultaten.

Den amerikanska tidningen Eldorado Sun påstår att 120,000 kalifornier, och i förlängningen ca 1 miljon Amerikaner, är sjukskrivna på grund av den förlamande effekten som missljuden av mobiltelefoni orsakar i etern. Antalet som drabbas i Sverige ökar också. Dessa människor är minoriteten, och kan ses som vår tids kanariefåglar. Är detta en förvarning angående vad som kan drabba majoriteten framöver? Vi bör inte ignorera riskerna med tanke på barnen vars länk med omvärlden och kompisarna har blivit en mobiltelefon. Och där föräldrar använder mobiltelefonen som en form av barnvakt.

I början av åttiotalet var det ovanligt att bära cykelhjälm och ansågs av tuffa ungdomar att vara överbeskyddande. Idag bär alla barn cykelhjälm. Riskerna från mobiltelefoni är än så länge outforskade. Vi vet för litet om hur det kan komma att drabba barnens hormonsystem, signalsubstanser och i förlängningen deras fortplantningsförmåga. Men idag tillåter vi att barnen bär en elektromagnetisk sändare i form av mobiltelefon.

Arthur Firstenberg har drabbats av det som i Ryssland kallas ”mikrovågssjukdomen”. Han har sammanställt viktig information i tidningen Eldorado Sun (på engelska).

Det är viktigt att sätta sig in i nackdelarna och inte enbart leva med tron på fördelarna av mobiltelefoni. Vill du läsa mer om vår tids kanariefåglar och effekten av biologiska störningar från elektromagnetisk strålning kan det även rekommenderas att skaffa boken Kanariefåglarna ryter.

Rererens

Franzon, Ingrid. Kanariefåglarna ryter 2005:11;159-163. Örtagårdens bokförlag. ISBN 91-631-7909-1
Translate »