Läkarna Marcia Angell och Jerome Kassirer avslöjade 2004 hur den medicinska världen har genomsyrats av inbördes stöd och godkännande. Läkemedelsföretagen, medicinska tidskrifter, forskare och även läkekonsten som sådan, påverkas i viss mån av detta. Läkemedelsföretagen betalar akademiker för att utföra medicinsk forskning, men lukrativa erbjudanden kan även locka forskaren att underteckna forskning som läkemedelsföretagen själva utfört. Samma läkemedelsföretag påverkar läkartidningarnas existens genom att finansiera eller stoppa annonsering. Publiceringen av en artikel kan därmed även öka annonseringen vilket är viktigt för tidningens existens. Projekt som gynnar läkemedelsföretag har lättare att få forskningsstöd än de som är ovanliga och inte kommer att kamma hem stora pengar.

Det är inte ovanligt att forskningsprojekt har tiotals medförfattare. Forskare måste skaffa fram egna medel och medförfattare åker ibland snålskjuts på de som gjort det verkliga arbetet. Man hjälper varandra helt enkelt eftersom man som forskare inte är ”accepterad” förrän man är med i en studie som har granskats och publicerats i en av de stora läkartidningarna.

Under de senaste 60 åren har detta system blivit den gyllene regeln. I vissa kretsar påstår man till exempel att användning av örter och kosttillskott inte är vetenskapligt bevisat, trots att det använts traditionellt av läkare långt före läkemedel och läkemedelsföretagen existerade.
Det är nog inte så konstigt att fler och fler väljer dessa naturliga ämnen som har existerat sedan tidernas begynnelse och som inte produceras enbart för att tjäna pengar av läkemedelsjättarna. Medel som dessutom har ringa biverkningar.

Under kort tid har två allvarliga avslöjanden stärkt läkarna Angell och Kassirers farhågor om vart vårt nuvarande system för vetenskaplig prövning barkar hän.

Läs BBCs rapport om norsk cancerforskning som påhittats:

Cancer forskningspatienter ”påhittade”

En cancerexpert har konstruerat patienter i en studie. I studiens sammanfattning påstås att vanliga smärtstillande läkemedel skyddar för oral cancer.
Dr Jon Sudbö har, enligt vad som påstås, hittat på patienter och fallbeskrivningar för en studie som publicerades oktober 2005 i den anrika läkartidningen The Lancet.
Dr Sudbö har inte kommenterat påståendena offentligt men en talesman för Oslo’s Radiumhospitalet, där Sudbö arbetar, berättar att han medger att han förfalskat data. Avslöjandet kommer bara några dagar efter det att kloningsexperten Hwang Woo-suk’s forskning som publicerats i Syd Koreas läkartidning Science, också avslöjats vara förfalskad.
Sjukhusets talesman Trine Lind säger, ”Vi är chockade. Detta är det värsta som kan hända ett forskningsinstitut som vårt.”
Stein Vaaler, chef för extern kommunikation vid sjukhuset, tillägger: ”Hans artikel publicerades i The Lancet oktober 2005, men informationen i hans databas var ogrundad – faktiskt fullständigt fabricerad.”
Norske Dagbladet rapporterade att av de 908 personer i Sudbo’s studie hade 250 av deltagarna samma födelsedag.

Utredningskommission

Sjukhuset har skapat en kommission som kommer att undersöka varför Dr Sudbö förfalskat informationen och varför detta material inte har avslöjats trots granskning av andra experter. Panelen kommer även att granska tidigare artiklar av Dr Sudbö, inklusive två som publicerats i The New England Journal of Medicine.
Radiumhospitalet har stoppat Sudbö’s forskning och sjukhusets chefer diskuterar om han får behandla patienter i fortsättningen.
Titeln i The Lancet var ”icke-steroida inflammationshämmande läkemedel och risken för oral cancer.”
Sammanfattningsvis påstod artikeln att medan intag av dessa läkemedel kan minska risken för oral cancer, även hos rökare, kan de öka risken för dödsfall av hjärtkärlsjukdom.
Dr Richard Horton, chefredaktör för The Lancet, sa att han kommer att tala med de övriga författarna om att dra tillbaka artikeln. Han beskriver dataförfalskningen som en ”fruktansvärd personlig tragedi” för dr Sudbö.
Men han anser att det inte finns något fundamentalt fel i granskningsprocessen av bidrag till medicinska tidsskrifter.
”Denna process avslöjar forskning med undermålig design, men den är inte avsedd att avslöja hopdiktad forskning,” säger Horton.
”På samma sätt som man i samhället inte kan hindra våld, så kan man inte alltid hindra förfalskning.”

BBC NEWS: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/health/4617372.stm
Published: 2006/01/16 14:22:56 GMT

Translate »