Den världsberömda kungliga gosskören i Köpenhamn börjar få problem. När de 13-åriga pojkarna ska ut på sin efterlängtade världsturné är det många som inte längre får vara med. Orsaken är att pojkarna tycks hamna i målbrottet allt tidigare. Kemikalier i vår närmiljö kan vara orsaken.

Det är förstås inte bara pojkar i Danmark som hamnar i puberteten allt tidigare, men trenden där är så tydlig att körens konstnärlige ledare Ebbe Munk fört statistik över körmedlemmarnas målbrottsdatum sen 1987. Enligt Ebbe Munks noteringar kommer pojkarna i kören i målbrottet cirka ett halvår tidigare nu jämfört med för 20 år sedan.

Bröst hos flickor
Men den tidiga puberteten gäller även flickor. En dansk studie visar att danska flickor börjar få bröst allt tidigare. Forskare på Rigshostpitalet i Danmark har undersökt över 2000 skolflickor mellan år 1991 och 2006 och kommit fram till en dramatisk förändring. År 1991 började flickorna få bröst vid knappt 11 års ålder. Bara 15 år senare, år 2006 kom brösten i genomsnitt ett helt år tidigare. Det här både förvånar och oroar forskarna.

I USA uppmärksammades det här problemet redan för 20 år sedan och där har forskare försökt hitta förklaringar i västvärldens vällevnadssamhälle. Vår livsstil har lett till att allt fler barn blivit överviktiga. I fettvävnaden lagras könshormoner och övervikt hos barn kan detta leda till öka produktionen av dessa hormon och en tidigare pubertet.

Kemikalier kan va orsaken
Men hos de danska flickorna kan övervikt inte vara förklaringen. Där finns inte samma problem med överviktiga barn som i USA. Istället misstänker forskarna att hormonstörande kemikalier kan vara orsaken. Kemikalier finns idag överallt runt omkring oss; i mat, kosmetika, kläder, mattor, tapeter med mera, med mera. Idag utsätts vi alla kontinuerligt för olika kemikalier. Vissa har förbjudits eftersom de kunnat kopplas till cancer och olika hälsoproblem, men kemibranschen kommer ständigt med nya varianter.

Den danske forskaren Anders Juul och hans kollegor vill nu undersöka om ftalater och parabener, hormonliknande kemikalier, kan vara orsaken till flickornas tidiga bröstutveckling. De har tagit tusentals blod- och urinprov från flickorna som deltar i studien. Nu analyseras dessa prover och redan kan forskarna se att ftalater finns i alla urinproverna från flickorna.

Påverkar djurs fortplantning

Vilka slutsatser man kan dra av detta är för tidigt att säga, men i djurförsök har vissa ftalater visat sig påverka djurens förmåga till fortplantning. I andra studier av människor finns tydliga samband mellan ftalater och flera mänskliga sjukdomstillstånd, som astma och allergi, adhd och autism.

Kan ftalater och andra hormonliknande kemikalier påverka även puberteten hos människor? Den frågan hoppas den danska forskarna snart kunna besvara.

Bodil Appelquist/Sharon Jåma svt.se

Translate »