Denna form av testning påverkar ditt dagliga liv mest. Det är lättare att upptäcka överkänslighet med blodprov. Under två veckor måste du hålla dig till en strikt diet utan någon som helst avvikelse. Därefter börjar du inkludera nya födoämnen ett i taget. När ett födoämne orsakar en reaktion ska det återigen uteslutas helt i en eller två månader då det kan testas på nytt.

Du börjar med att föra dagbok över alla dina symtom. Detta gör du under tre dagar. Anteckna allt du äter, när du äter, eventuella symtom och när de uppstår. När dina första tre dagar är antecknade påbörjar du en tvåveckors testperiod. Under den här tiden får du enbart äta mat som finns under rubriken Rekommenderas nedan. Om du tror att du inte tål någon eller några av dessa födoämnen bör dessa också uteslutas. Du kan även kombinera detta test med Pulstest om du behöver dubbelkolla födoämnen som du misstänker du inte tål. Om inte du blir symtomfri när du genomfört testet och uteslutit de födoämnen som du reagerat på rekommenderas att du tar kontakt om rådgivning.

Eliminationstest

Translate »