Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sjunker halterna av järn och koppar i svensk spannmål. Halterna av flera mineraler täcker inte längre djurens behov och nu efterlyser forskarna fler studier kring hur människors hälsa påverkas. Läs Henrik Ennarts artikel i Svenska Dagbladet.

 

Translate »