Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. Klimatförändring kan snabbt orsaka hot som t.ex. i Pakistan p.g.a. mikrobiologiska organismer. En ökad humushalt eller urlakning av kemikalier från avfallsdeponier kan förändra näringshalten i vårt vatten. Även om dessa är ett hot för vårt dricksvatten så är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hotet som är mest aktuellt i Sverige idag.

Vill du veta hur du kan påverka rening av vårt dricksvatten? Läs gärna hur politiker som arbetat för detta i 10 år ser på situationen: Vattenrapport_Hoten mot dricksvattnet.

Translate »