Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. I Sverige är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hot som är mest aktuellt idag.

Renheten i vårt vatten är en fråga som berör var och en som sätter hälsan högt. Hur påverkas livet för att barn som utsätts för små mängder medicinrester under hela livet? Vi vet inte än eftersom detta är ett nytt fenomen.

2001 slog forskare larm om hotet från östrogen och läkemedelsrester i avloppsvatten. Koncentrationerna av läkemedel i dricksvattnet ansågs inte vara tillräckliga för att ge farmakologiska effekter men man vet inte vad ett livslångt intag av låga koncentrationer innebär för barnen som växer upp idag.

Det verkar som om våra politiker inte tror att rent vatten är viktigt för oss. Det kostar cirka 1000 kronor per person och år att rena vatten centralt. En vattenrenare som effektivt renar dricksvatten i hemmet kostar cirka 2000 kronor i inköp. Vem som helst kan räkna ut att central vattenrening är det vettigaste valet.

Stockholms miljödirektör Åke Wennmalm tog strid för rent vatten men fann det svårt att genomföra vattenrenings lagstiftning eftersom politikerna inte anser att vatten är tillräckligt spännande. Stämmer det idag? Hur viktigt är rent vatten för dig och din familj?

Det finns flera sätt att påverka renheten av vårt dricksvatten.

Du kan läsa Hur rent är mitt dricksvatten? LÄNK
Du kan läsa mer om Hoten mot dricksvattnet! LÄNK

Translate »