För länge sedan flög kanariefåglar runt i gruvarna. Gruvarbetarna visste att det var dags att ta sig till säkerhet när de miljökänsliga kanariefåglarna tog sig ut av gruvan och kunde inte längre höras. Idag är det mänskliga kanariefåglar som är vår varningssignal.
”Det är dags att se deras sjukdomar som en varning och söka säkerhet”, säger Ingrid Franzon, näringsmedicinare, vid en konferens om mat i den italienska staden Castel San Pietro.
”Produktion och användning av hälsofarliga kemikalier måste regleras för att hindra kommande generationer från att skadas av toxiska kemikalier”, instämmer Fiorella Belpoggi vid European Ramazzini Foundation Cesare Maltoni Cancer Research Center.

”Vi oroar oss för växternas och djurens framtid. Men vad gör vi åt effekten på människan efter sextio års massproduktion och användning av kemikalier?” Enligt Franzon är det hög tid att utvärdera effekten av mer än ett halvt sekels kemiskt jordbruk, miljögifter och förändrade matvanor. ”Jordbruk utan kemikalier har testats i tusentals år; kemikalieanvändningen har bara pågått i sextio år, men redan nu märker vi dess negativa effekter.” Naturligt miljöskydd finns i de vitaminer och mineraler som borde finnas i vår mat. Idag finns dessa även som kosttillskott, så vi behöver inte vara rädda för att se verkligheten i vitögat. Kunskap om mat och näring är avgörande.

Kost

Kroppen behöver hjälp med att rena sig, förklarar Franzon, som själv hjälper människor att återfå sin hälsa med kost och kosttillskott. Vi absorberar toxiska kemikalier även från hudvårdsprodukter, kosmetika och luften numera. Fabrikstillverkad mat, snabbmat och bekämpningsmedel innehåller inte tillräckligt med vitaminer och mineraler för att ge kroppen de resurser som behövs för att hantera alla dessa toxiner. Näringsvärdet i frukt och grönt har dessutom minskat drastiskt under de senaste sextio åren, i vissa fall med mer än femtio procent. Om inte kroppen klarar att rena sig från toxiner kan symtomen bland annat bli irritation, huvudvärk, allergi och astma. Men i det långa loppet kan det även leda till svåra sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Så hälsa har allt med mat att göra.
Trots att de flesta människor känner till riskerna, kan kunskapsbrist om lösningar leda till apati. Men får man lära sig att en kost som innehåller mycket ekologiskt odlade grönsaker, frukt, sädesslag och protein är en nyttig näringsgrund, är detta ett första steg i rätt riktning. Kosttillskott kan dessutom bidra med de näringsämnen som kroppens kräver extra mycket av för den dagliga reningen.
”Forskning på möss visar att en kost som kompletteras med zink, metionin, kolin, folat och B12 via ett kombinationstillskott även minskar kommande generationers genetiska risker för fetma och diabetes”, säger Franzon.

Säkerhet

Världen är full av kemiska föreningar vars konsekvenser är relativt okända. Franzon och Belpoggi tycker att tecknen är alarmerande.
Belpoggi berättar: ”2007 dog 160 000 personer av cancer i Italien. Det är fler än alla italienare som dog under hela andra världskriget. Men forskning handlar främst om behandling”. Enligt Belpoggi ligger orsaken i miljön och kosten, faktorer som går att påverka. Andra sjukdomar som CFS/ME (kroniskt trötthetssyndrom/myalgisk encefalomyelit), MCS (Multiple Chemical Syndrome) och allergi har nu också klassats som miljöbetingade sjukdomar av forskare.
”1998 cirkulerade 80 000 kemiska föreningar i USA. Konsekvenserna av dessa föreningar var okända till 43 procent och delvis okända till 50 procent. Man hade bara kunskap om toxicitetseffekten från sju procent av de kemiska föreningar som sattes på marknaden”, berättar Belpoggi. Att en kemisk förening finns på marknaden betyder inte att den är säker. Ibland dras de också tillbaka från marknaden.

Att se livet från den ljusa sidan

Bekämpningsmedel finns nu överallt. De upptäcks i vår mat – även efter att livsmedlen sköljts och tillagats. Det finns en officiell lista över kemikalier och bekämpningsmedel som är godkända inom EU. Vilka konsekvenser dessa har på barns hälsa eller dess kumulativ effekt har inte testats, markerar Franzon. Forskning om utrotningshotade fåglar och fiskar kring USAs stora sjöområde Great Lakes visade att artminskningen orsakats av infertilitet på grund av exponering för kemikalier från konstgödsel. Kemikalierna i konstgödsel har en östrogenliknande effekt som minskar spermiekvaliteten hos både djur och människor.

Enligt Belpoggi innebär introduktionen av biobränsle att vi exponeras för nya risker. Biobränsle minskar visserligen koldioxidutsläppen, men medför istället ökade hälsorisker. Under förbränningsprocessen släpps det ut toxiska föreningar, bl.a. endokrindisruptorer som aldehyd som har visat sig utgöra en hälsorisk. Belpoggi konstaterar att långsiktiga studier bör genomföras innan man lanserar nya kemikalier och teknologier i miljön. ”Vi måste utvärdera hälsoriskerna både för oss själva och för kommande generationer först.”

Forskning och åtgärder på hög nivå krävs för att minska konsekvenserna av gifterna som omringar oss. Under tiden kan vi främja en god hälsa och minska riskerna så mycket som möjligt genom att äta ekologiskt odlad mat, bada bastu regelbundet, inta dagliga kosttillskott och – viktigast av allt – att se livet från den ljusa sidan!

Översättning från ”Environmental Toxins: Time to heed the canaries warning” Av Irene de Pous

Konferensen som drog deltagare från elva olika EU-länder anordnades av Initiatives of Change Italy, fredsorganisationen Pace Adesso och CEFA (European Committee for Training and Agriculture).

Translate »