2014-08-28Bröstutveckling markerar pubertetens början hos tjejer. Idag utvecklas brösten redan vid 7-årsåldern hos 10 procent av vithyade amerikanska flickor, enligt en studie publicerad i Pediatrics, jämfört med bara fem procent i en liknande studie tidigt på 1990-talet.  Mörkhyade tjejer och tjejer med latinamerikansk bakgrund fortsätter, i genomsnitt, att mogna snabbare än vita flickor och närmare 25 procent av mörkhyade flickor och 15 procent latinamerikanska flickor kommer in i puberteten vid 7 års ålder. Orsaken är sannolikt en kombination av olika faktorer enligt forskarna, bland annat barnfetma epidemin och miljögifter.

Dr Frank Biro, MD är huvudförfattare till studien och chef för ungdomsmedicin vid Cincinnati Barnsjukhus. Tillsammans med hans team undersökte man bröstutvecklingen hos mer än 12 000 flickor i åldern 6-8 i tre av USA: s större städer, New York, Cincinnati och San Francisco.

Tidigare pubertet hos flickor är ett växande folkhälsoproblem eftersom forskning tyder på att flickor som börjar puberteten tidigare är mer benägna att utveckla bröst- och livmodercancer senare i livet. USA: s National Institute of Health – NIH finansierade studien som var en del av en större utredning om miljöfaktorer och relationen till bröstcancer.

Men är det miljögifterna som orsakar den tidiga bröstutvecklingen och cancern senare i livet eller är det mängden av kemiska föreningarna som beter sig som hormoner tidigare i livet som är boven? Kvinnliga hormoner utvecklas under puberteten, men redan i livmodern utsätts ett foster för kemiska föreningar som har en liknande biokemisk struktur och effekt som kvinnliga hormoner. Unga tjejer bär redan på kemikalier som beter sig som östrogener långt innan pubertetsåldern. Pubertetsåldern verkar sjunka i takt med ökande mängder av hormonstörande kemikalier i en liten tjejs kropp. Detta kan vara en viktig bidragande orsak till en tidig pubertet.

Långt innan en kvinna blir med barn är det viktigt att undvika kemiska ämnen som bidrar till denna typ av hälsorisk. Ingen lätt uppgift när de flesta hushållsprodukter saknar en fullständig ingrediensförteckning.

Som konsument vet vi för lite om ingredienserna i det vi köper. Även om vi får en lista av ingredienser är det svårt att veta vilka som är säkra. Vi har ansvar får vår egen hälsa och bör få rätt att veta vad vi stoppar i oss, kletar på oss och andas in. Inför varje val är detta en av de viktigaste frågorna som vi kan ställa våra politiker: Kommer du att ge mig rätten att veta?

Referenser

Translate »