Tonfisk är stora. Tonfisk växer sig feta på alla andra fisk de äter. Och de slukar därmed kvicksilver och arsenik som småfiskarna redan ätit. Denna studie ger dig idén om att tonfisk är säkert. Men det beror på hur du ställer frågan. Vi behöver mer information om vi ska komma till botten av det hela. Studier fungerar bäst om man kontrollerar burkarna med vildfångat lax mot odlad lax. Det handlar inte enbart om burken. Hur kommer det sig att det finns kvicksilver i fisk över huvudtaget?

Kvicksilver finns överallt i miljön, i människor, växter och djur. Mänsklig industriell verksamhet, såsom koleldad elproduktion, smältning och förbränning av avfall, ökar luftburet kvicksilver. Så småningom följer det med regnet ner i sjöar, floder och hav, där det uppslukas av intet ont anande fisk.

När detta kvicksilver hamnar i den marina näringskedjan, ”bioackumuleras” det i de större rovdjuren. Det är därför större fiskar som tonfisk är mindre bra att äta än de små. De av oss som äter mycket kvicksilverladdade fisk kan drabbas av en rad hälsoproblem inklusive problem med reproduktion och i nervsystemet enligt Scientific American.

Kvicksilver finns ofta i fisk, men barn vars mödrar äter mer fisk under graviditeten tycks ha färre beteendeproblem, enligt en rapport i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

”Dessa resultat understryker de svårigheter som gravida kvinnor utmanas av när de försöker balansera de näringsmässiga fördelarna av fisk med de potentiella nackdelarna från en kvicksilverexponering”, säger Susan A. Korrick biträdande professor i medicin, Harvard Medical School och Brigham and Women sjukhus, USA. ”Kvinnor behöver få veta att näringsämnen i fisk är bra för hjärnan hos ett växande foster, men de behöver samtidigt få veta höga kvicksilverhalter hos vissa fiskarter utgör en risk.”

Det anses säkrare att äta olika typer av vildfångad fisk som har låga nivåer av föroreningar som vild lax, tilapia, räkor, ljus tonfisk, torsk och havskatt. Alla dessa har visat sig ha lägre halter av kvicksilver enligt Environmental Defense Fund (EDF).

Så för säkerhets skull… skippa konserverad fisk. Välj vildfångad lax från Island eller Färöarna.

Translate »