Alla som vill återfå sin hälsa drar nytta av att lära sig grunderna om läkande kost. Trots att kursen Läkande Kost ingår i Närings-medicinska skolans 2-åriga utbildningen till närings-terapeut innehåller den värdefull information för alla som bryr sig om sin egen eller familjens hälsa. Kursen hanteras av ForumAcademia och man kan ansöka om att göra vissa delar av kursen.

Kunskaper är A och O men ibland krävs det även någon att stöta och blöta med. Någon eller några som kan lyssna på dina frågor och tankar och kanske delge insikter som du själv inte har. Ingrid erbjuder möjligheten att boka 20 minuters samtal där du får ställa de frågor som är aktuella för dig.

Facebook gruppen Övervinn Överkänslighet är ytterligare ett forum där bl.a Ingrid är aktiv och du kan få hjälp med enkla frågor. Det behöver inte enbart handla om överkänslighet!

Translate »