Denna blogg skrävs i sköldvattnet av Pandemrix vaccinering.

Influensavaccin innehåller ofta ett antal kemiska ämnen inklusive etylenglykol (frostskyddsmedel), formaldehyd, fenol (karbolsyra) och även antibiotika såsom neomycin och streptomycin. Amerikanska läkaren Joseph Mercola säger att ”Det vore tragiskt om ännu ett barn skulle dö av A/H1N1-viruset. Trots detta finns det inga argument som stödjer massvaccinering av miljontals oskyldiga barn med ett A/H1N1-influensavaccin som innehåller ett hjälpämne som är känt för att orsaka en rad funktionsnedsättande autoimmuna sjukdomar. Det vore både hänsynslöst och farligt.”

”Kroppens immunförsvar är konstruerat för att bygga upp sin immunitet på naturlig väg när en främmande organism invaderar. Slemhinnornas IgA-immunsystem, kroppens första försvar, tar hand om de flesta luftburna sjukdomar utan att det övriga immunförsvaret aktiveras. Men när ett virus sprutas in i blodbanan via ett vaccin, kringgås IgA-systemet och hela immunförsvaret reagerar på hög växel. Tillsatser av ämnet skvalen i vaccinet sker för att få immunförsvaret att överreagera mot organismen som man vaccinerar emot.”

”Skvalen har positiva hälsofördelar när det intas oralt i form av kosttillskott, men enligt forskning som publicerats i American Journal of Pathology (2000) kan en enda injektion av hjälpämnet skvalen i råtta ge ’kronisk, immunmedierad ledspecifik inflammation’, även kallat reumatoid artrit. Skvalen har bland annat bidragit till det som nu kallas ’gulfkrigssyndrom’, en försvagande och vanligen livslång sjukdom med symtom som artrit, fibromyalgi, hudutslag, kronisk trötthet, kronisk huvudvärk, håravfall, yrsel, svaghet, minnesförlust, anfall, neuropsykiska problem,  kronisk diarré, nattliga svettningar och pendlande feber.

Mercola fortsätter: ”Att framkalla immunitet genom att injicera främmande ämnen i kroppen strider mot naturens lag och vaccin kan potentiellt leda till allvarliga hälsoskador. Den viktigaste ingrediensen i ett vaccin är antingen ett avdödat virus eller ett levande virus som har försvagats. Det finns nästan ingen forskning som stödjer att ett vaccin är oskadligt för människors hälsa. Uppföljningsstudier sträcker sig i genomsnitt bara över ett par veckor och man söker endast efter uppenbara skador och sjukdomar. Att vaccinera kan vara nödvändigt i livshotande situationer, men bör i övrigt endast utföras med omsorg.”

Kanariefåglar längtar efter den dag då människans hälsa väger mer än ekonomisk framgång. Det bör alltid finnas valfrihet när det gäller vaccin eller botemedel. Det är upp till var och en av oss att ta våra egna beslut, men det gäller att vi får möjlighet att göra informerade val. Utan kunskaper om vaccinernas och de syntetiska läkemedlens baksidor kan vi inte det.  Bland en grupp sjuksköterskor som vi känner, som skulle vaccineras mot influensa för några år sedan, valde några att inte ta vaccinationen. Det var de som valde vaccinering som blev sjuka, av vaccinets biverkningar, medan de övriga förblev friska!

Hälsoproblemen som orsakades av svininfluensavaccinet i USA 1976 har sedan länge sopats under mattan, medan många av dem som drabbades av biverkningarna lider än. Ta en titt på CBC:s 60 Minutes del I och del II. Lyssna på Mike Adams sång ”Don’t inject me” om du gillar rapp!

Flera aktuella artiklar:

Translate »