Miljö

Välj alltid eko!

Glyfosat, Round Up, är ett totalbekämpningsmedel som är framtagen för att döda levande organismer som inte är genetiskt modifierade. Det har en låg akut giftighet men hälsoproblemen den orsakar är mycket skadliga. Det tillverkas av kemiföretaget Monsanto och används...

läs mer

Skippa tonfisken

Tonfisk är stora. Tonfisk växer sig feta på alla andra fisk de äter. Och de slukar därmed kvicksilver och arsenik som småfiskarna redan ätit. Denna studie ger dig idén om att tonfisk är säkert. Men det beror på hur du ställer frågan. Vi behöver mer information om vi...

läs mer

Säker fisk?

Det är ofta svårt att veta om fisk är säker att äta idag. Detta lyfts fram i boken Kanariefåglarna ryter. Jag har även tagit upp frågan i tidigare bloggar bland annat risken för miljögifter i fisk som orsak till fetma och diabetes, behovet av Omega-3 fettsyror och...

läs mer

Pubertet och rätten att veta

2014-08-28Bröstutveckling markerar pubertetens början hos tjejer. Idag utvecklas brösten redan vid 7-årsåldern hos 10 procent av vithyade amerikanska flickor, enligt en studie publicerad i Pediatrics, jämfört med bara fem procent i en liknande studie tidigt på...

läs mer

Sluta lindra smärta på andras bekostnad

Om du tar läkemedel har du säkert märkt att förpackningen skiljer sig från paket till paket. Det innehåller samma aktiva substans men regeringen subventionerar läkemedel baserat på lägsta pris. Det har blivit liknande priskrig på läkemedel som bensin! Men den som tar...

läs mer

Hur rent är mitt dricksvatten?

Publicerat fre, 2010/10/08 - 04:42 Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. I Sverige är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hot som är mest aktuellt idag. Renheten i vårt vatten är en fråga som berör var...

läs mer

Hoten mot dricksvattnet

Publicerat fre, 2010/08/27 - 06:00 Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. Klimatförändring kan snabbt orsaka hot som t.ex. i Pakistan p.g.a. mikrobiologiska organismer. En ökad humushalt eller urlakning av kemikalier från avfallsdeponier kan...

läs mer

Underkastelsen

Publicerat mån, 2010/04/19 - 15:09 Underkastelsen är en film om de hundratals kemikalier vi bär i vårt blod.. som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö. Filmen visar på en sida av miljön som det är för tyst om...

läs mer

Det är kemikaliesoppan som är farlig

2010-03-17 MÅNGA KEMIKALIER I VÅRA HEM Vad har vi för farliga ämnen i våra badrumsskåp? Hur skall vi lära oss att lokalisera farorna och göra livet bättre, längre och säkrare? Dessa frågor ställdes till Ingrid Franzon 17 april då hon intervjuades i Malmö P4's Skåne...

läs mer

Åttaåringar får bröst av vardagskemikalier

Den världsberömda kungliga gosskören i Köpenhamn börjar få problem. När de 13-åriga pojkarna ska ut på sin efterlängtade världsturné är det många som inte längre får vara med. Orsaken är att pojkarna tycks hamna i målbrottet allt tidigare. Kemikalier i vår närmiljö...

läs mer

När kanariefåglarna slutar sjunga…

För länge sedan flög kanariefåglar runt i gruvarna. Gruvarbetarna visste att det var dags att ta sig till säkerhet när de miljökänsliga kanariefåglarna tog sig ut av gruvan och kunde inte längre höras. Idag är det mänskliga kanariefåglar som är vår varningssignal....

läs mer

Färre mineraler i svenskt vete

Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sjunker halterna av järn och koppar i svensk spannmål. Halterna av flera mineraler täcker inte längre djurens behov och nu efterlyser forskarna fler studier kring hur människors hälsa påverkas. Läs Henrik Ennarts...

läs mer

Antibakteriell kemikalie kan störa hormonerna

En antibakteriell kemikalie visar sig störa hormonaktiviteten enligt en ny studie. Ämnet - triklokarban - används i tillverkning av rengörings- och hygienartiklar inklusive tvål, duschtvål, reningslotion, rengörings "wipes" och tvättmedel. Triklokarban är även kännt...

läs mer

Glutamat gör råttor feta

Det finns inga överviktiga labbråttor eller möss utan forskarna måste skapa övervikten. Det gör de genom att injicera MSG vid födseln. MSG eller glutamat som det numera kallas, ökar utsöndringen av insulin från bukspottkörteln, vilket leder till övervikt.1  ...

läs mer

Miljögifter från fisk orsak till fetma

Västvärlden är förbryllad över den ökande fetman. Veckotidningarna fylls av dieter, kostråd och motionstips. Nu drabbas även barnen. På 90-talet var fetma ovanligt bland svenska barn och diabetes typ 2 var känt som åldersdiabetes. Idag ökar fetma och typ 2 diabetes...

läs mer

Kemikalier som skadar hjärnan

DN har publicerat en lista över kemikalier som skadar hjärnan – den lliknar Kanariefåglarna ryter's varningslista... Här kan du läsa vilka ämnen som har en dokumenterad negativ effekt på den utvecklande hjärnan hos foster och/eller spädbarn. DN Nätupplagan -...

läs mer
Translate »